ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

+399

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 3

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 4

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 5

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕ 13 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

σελ. 47

Slide 3

διαρκής αύξηση παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών εξάντληση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ρύπανση του περιβάλλοντος κλίμα υγεία χλωρίδα πανίδα οικονομία

Slide 5

Η αστική κατανάλωση ενέργειας κατά τομέα (%)

Slide 6

σελ. 47 Περιορίζουμε την ενέργεια που χρειαζό-μαστε για να θερμάνουμε το σπίτι μας. Δεν είναι ανάγκη να κυκλοφορούμε στο σπίτι με το φανελάκι. Μπορούμε να φοράμε ένα πουλόβερ. Το χειμώνα κλείνουμε τα παράθυρα στους χώρους που θερμαίνουμε, για να μη ρέει η θερμότητα προς το περιβάλλον.

Slide 7

σελ. 47 Χρησιμοποιούμε το μάτι της κουζίνας που έχει το ίδιο μέγεθος με το μαγειρικό σκεύος, όχι μεγαλύτερο. Χρησιμοποιούμε ηλιακό θερμοσίφωνα αντί για ηλεκτρικό, αφού ο ηλιακός θερμοσίφω-νας λειτουργεί με θερμότητα από ανανεώ-σιμη πηγή.

Slide 8

σελ. 48 Κλείνουμε τη βρύση όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας, για να μη σπαταλάμε άσκοπα νερό που έχουμε θερμάνει. Κάνουμε ντους αντί για μπάνιο στη μπα-νιέρα, για να μη σπαταλάμε άσκοπα νερό που έχουμε θερμάνει.

Slide 9

σελ. 48 Δεν αφήνουμε τις ηλεκτρικές συσκευές να λειτουργούν, όταν φεύγουμε από ένα δωμάτιο. Δεν αφήνουμε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή παρά μόνο για όσο είναι απα-ραίτητο.

Slide 10

σελ. 48 Χρησιμοποιούμε, όποτε είναι δυνατό, το ποδήλατο για τις μετακινήσεις μας αντί για το αυτοκίνητο. Πλένουμε στο πλυντήριο σε όσο το δυ-νατό πιο χαμηλή θερμοκρασία ρούχα που δεν είναι ιδιαίτερα λερωμένα, για να μη θερμαίνουμε άσκοπα νερό.

Slide 11

σελ. 49 Οι πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούμε δεν είναι ανε-ξάντλητες. Η διαρκής χρήση ολοένα και περισσότερης ενέργειας προκαλεί σημαντική ρύπανση του περιβάλ-λοντος. Γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε την ενέργεια συνετά, με μέτρο.

Slide 12

σελ. 49 Το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας το χρησιμοποιούμε για τη θέρμανση του σπιτιού μας. Άρα, πιο αποτελε-σματικά είναι τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 1 & 2.

Slide 13

σελ. 49 Όταν μετακινούμαστε με το αυτοκίνητο, χρησιμοποιούμε περισσότερη ενέργεια. Όταν πλένουμε σε υψηλή θερ-μοκρασία, χρησιμοποιούμε πε-ρισσότερη ενέργεια.

Slide 14

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΕ13

Tags: φυσική ενέργεια στ δημοτικού

URL: