Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΑ

+731

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΑ ΦΕ 2 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Η θερμότητα μεταδίδεται από την εστία στο σκεύος με αγωγή. Το νερό στο κάτω μέρος θερμαίνεται, η πυκνότητά του μειώνεται, κινείται προς τα πάνω και μεταφέρει θερμότητα σε όλη τη μάζα του υγρού. Το νερό σταδιακά ψύχεται, οπότε πηγαίνει προς τα κάτω για να ξαναζεσταθεί… Μετάδοση της θερμότητας με ρεύματα ονομάζεται η μετακίνηση της θερμότητας από ένα μέρος σε ένα άλλο με ένα υλικό.

Slide 3

Με ρεύματα μεταδίδεται η θερμότητα στα υγρά και τα αέρια, δηλαδή στα ρευστά. Κατά τη μετάδοση της θερμότητας με ρεύματα, μετακινείται ύλη.

Slide 4

σελ. 54

Slide 5

σελ. 54 Επιπλέει στον κουβά με το νερό. Βυθίζεται στον κουβά με το νερό.

Slide 6

σελ. 55 Παρατηρώ ότι το χρωματισμένο νερό ανεβαίνει από το ποτήρι στο μπουκάλι.

Slide 7

σελ. 55 Η άκρη του χαρτιού κινείται προς τα πάνω. Ο θερμός αέρας, όπως και το ζεστό νερό στα προηγούμενα πει-ράματα, ανεβαίνει προς τα πάνω.

Slide 8

σελ. 56 Στα υγρά και τα αέρια η θερμότητα μεταφέ-ρεται με ρεύματα. Το υγρό ή ο αέρας που έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία μετακινείται προς τα πάνω μεταφέροντας θερμότητα.

Slide 9

σελ. 56 Με την καύση του πετρελαίου θερμαί-νεται το νερό στο λέβητα. Το ζεστό νερό φτάνει στα δωμάτια με τη βοήθεια του κυκλοφορητή, μεταφέροντας με ρεύμα-τα τη θερμότητα στα σώματα. Ο αέρας κοντά σ’ αυτά θερμαίνεται και ανεβαί-νει προς τα πάνω, μεταφέροντας με ρεύματα τη θερμότητα στο δωμάτιο.

Slide 10

σελ. 56 Από το μάτι της κουζίνας στην κατσα-ρόλα η θερμότητα μεταδίδεται με α-γωγή. Οι πατάτες θερμαίνονται μέσα στο νερό και η θερμότητα μεταφέ-ρεται σ’ αυτές με ρεύματα.

Slide 11

σελ. 56 Καθώς ο ζεστός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω, παρασύρει μαζί του μικρά σκουπιδάκια και σκόνη, που κολλάνε στον τοίχο πάνω από τα θερμαντικά σώματα και τον μαυρίζουν.

Slide 12

Εφαρμογές Κεντρική θέρμανση

Slide 17

Στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης η θερμότητα μεταφέρεται με αγωγή. Σ Λ Όταν η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύ-ματα, έχουμε και μετακίνηση ύλης, ενώ όταν μεταφέρεται με αγωγή όχι. Όταν ανοίγουμε τα παράθυρα για να αερίσουμε το σπίτι, μπαίνει κρύο. Λ Στα στερεά σώματα, η θερμότητα με-ταφέρεται με ρεύματα. Λ

Slide 18

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΦΕ2

Tags: φυσική στ δημοτικού θερμότητα μετάδοση θερμότητας με ρεύματα

URL: