Разнообразие и групиране на организмите

+155

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ – Азербайджан/ РАЗНООБРАЗИЕ И ГРУПИРАНЕ НА ОРГАНИЗМИТЕ ТРЕТИ КЛАС

Slide 2

Драги Иво, Днес също гледахме филмчето за разнообра- зието в природата. Видяхме една полянка с много красиви нацъфтели растения и пъстри пеперудки. Пчелички събираха цветен прашец. До полянката в една нива с картофи пълзяха бръмбарчета.Учи- телката ни каза, че това е насекомото колорадски бръмбар. Той се храни с листата на картофите и те загиват. В единия край на цветната полянка, на ска- лата се припичаше сив гущер. Сякаш беше на плаж. В края на полянката край гората видяхме различ- ни гъби. Интересно! Как всяко животно и растение си избира мястото, където да живее. Какво ли очаква да получи от това място! Сърдечни поздрави – Лена

Slide 3

От първите букви на всяка картина ще получиш названието на това, което ни заобикаля и не е създадено от човека. П Р И Р О Д А

Slide 4

Кой представител от коя група е? ЖИВА ПРИРОДА НЕЖИВА ПРИРОДА скали въздух вода Слънце растения, скали, въздух, животни, вода, Слънце, хора

Slide 5

Да си припомним. УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ храна, вода, въздух, топлина, светлина СРЕДА НА ЖИВОТ сухоземна водна ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ хранене, дишане, размножаване, движение

Slide 6

Организмите в природата не са еднакви. Различават се по външен вид и устройство, по място на живеене, по начин на хранене и размножаване.

Slide 7

Всички животни се движат и търсят храната си. Растенията са неподвижни, защото са прикрепени за почвата. Повечето растения сами изготвят храната си. Според движението и начина на хранене живите организми се групират в три групи: РАСТЕНИЯ ЖИВОТНИ ГЪБИ

Slide 8

РАСТЕНИЯТА Растенията не се движат – те са прикрепени организми. Сами изработват храната си – хранят се самостойно. ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА

Slide 9

Растенията не могат да се преместват, защото имат корени, които ги закрепват към почвата. Някои растения отварят листата или цветовете си сутрин и ги затварят вечер. Слънчогледът следи дви- жението на слънцето. мимоза

Slide 10

ЖИВОТНИТЕ И ХОРАТА Животните и хората се движат свободно. Те се нуждаят от същите условия за живот (храна , вода, въздух , топлина , светлина). Не могат сами да изработват храната си. Приемат наготово храната, която растенията образуват. Хранят се несамостойно.

Slide 11

Да си припомним! Кой как се движи? бяга скача плува пълзи лети

Slide 12

Според вида на храната животните се делят на 3 групи. Кои са те? растителноядни хищници (месоядни) всеядни

Slide 13

Любопитно!!! Очите на повечето растителноядни животни се намират странично на главата. Имат развито периферно зрение, за да се предпазят от нападателите.

Slide 14

Любопитно!!! Очите на повечето хищници се намират отпред на главата. За да откриват бързо жертвата, те имат остър поглед и виждат далеч.

Slide 15

ГЪБИТЕ Гъбите са прикрепени организми и по това приличат на растенията. Те се хранят с други живи или мъртви организми – несамостойно хранене. По това приличат на животните.

Slide 16

Да запомним!

Slide 17

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ – Азербайджан/ Поздравления за чудесната работа!

URL: