ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

+22

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ stin-st-taxi.blogspot.gr Ευγενία

Slide 2

Οι περιοχές της γης δεν έχουν όλες την ίδια βλάστηση. Συναντάμε περιοχές με πλούσια αλλά και με φτωχή βλάστηση. Η κατανομή αυτή της βλάστησης εξαρτάται κυρίως από την θερμοκρασία σε σχέση με το γεωγραφικό πλάτος κ.τ.λ.

Slide 3

Πολικη ζωνη Στη ζώνη αυτή συναντά- με τη φυτική διάπλαση της τούνδρας μόνο το καλοκαίρι η οποία απο- τελείται από βρύα, λει- χήνες, μικρούς θάμνους και νανώδη δέντρα. Εκεί μπορούν να ζήσουν λύκοι, τάρανδοι κ.ά.

Slide 4

Εύκρατη ζωνη Εκεί αναπτύσσονται οι φυτικές διαπλάσεις με δάση από κωνοφόρα δε- ντρα που αποτελουν την τάιγκα. Εκεί θα συναντή- σουμε ζώα που ζουν ελεύ- θερα .

Slide 5

Τροπικη ζωνη Εκεί συναντάμε βροχερά δάση στα οποία υπάρχουν πίθηκοι φίδια και τροπικά πουλιά.

Slide 6

τωρα δειτε μερικεσ εικονεσ

Slide 15

πηγεσ Πληροφορίες Εγκύκλιος παιδεία Εικόνες Google

Summary: Μαθητική εργασία (Στ' τάξη)...

URL: