Фантазиен полином

+53

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ФАНТАЗИЕН ПОЛИНОМ II ЕТАП

Slide 2

ПРОЕКТ “МАЛКИ ПИСАТЕЛИ” - II ЧАСТ ТРЕТИ КЛАС Изготвил: Златка Чардакова 54 СОУ “Св. Иван Рилски”– София /Баку, Азербайджан/

Slide 3

Фантазийни полиноми - няколко съвсем различни думи, измислени и избрани с помощта на случайността. Думите са много чужди една на друга и именно това довежда до хиляди причудливи връзки между тях. Така въображението се задвижва благодарение на различието и като краен резултат се получават интересни и невероятни приказки…

Slide 4

Приказка по заглавия от вестници Приказка по части на речта

Slide 5

Избери си по една дума от всяка група и образувай изречение.

Slide 6

Например: Величественият айсберг се стопи. Помисли и отговори!!! Къде се е случило това?( Къде има айсберг?) Кога се е случило? Кои са участниците в случката? Какво е разтопило айсберга? Какво е станало с животните, птиците, хората? Кой се е притекъл на помощ? Как са спасени героите? Как е завършила случката? Озаглави и напиши интересна история.

Slide 7

Например: Намериха диамантен ключ. Помисли и отговори!!! Къде се е случило това? Кога се е случило? Кои били участниците в случката? Какво отключвал диамантеният ключ? Кой е намерил ключа? Злонамерен ли е бил? Какво направил с ключа? Били ли са в опасност героите? Кой им е помогнал и как? Как е завършила случката? Озаглави и напиши интересна история.

Slide 8

Например: Вълшебният фенер се включи. Помисли и отговори!!! Къде се случва това? Кога се случва? Кои са героите? Каква е силата на фенера? Кой включва фенера? Какво се случва щом фенерът засиява? В опасност ли са героите? И ако са, кой ги спасява? Как завършва случката? Озаглави и напиши интересна история.

Slide 9

Като избереш своите три думи, помисли каква ще е твоята история. Състави план и разкажи писмено. Не забравяй кои са частите на съчинението и какво включва всяка част! Всяка история има: Начало (увод). Развитие (изложение). Край (заключение). Всяка от частите започва на “НОВ РЕД”! Използването на повече прилагателни прави историята по-интересна за читателя. Внимавай с правописа!

Slide 10

Избери си едно словосъчетание и го свържи със заглавие от вестник. В училището има… В България има… На планетата Земя има… Щастие има, когато… Опасно е, когато…

Slide 11

Например: В училището има… В училището има пришълци от Космоса. Помисли и отговори!!! Къде се е случило това? Кога се е случило? Как са пристигнали пришълците? Защо са дошли? С кого са се срещнали? Как са посрещнати пришълците? Останали ли са в училището или са си тръгнали? Как е завършила случката? Озаглави и напиши интересна история.

Slide 12

Например: Щастие има, когато… Помисли и отговори!!! Кога слънцето танцува магически? Какво се случва с живите твари? Какви чувства събуждат магическите слънчеви лъчи? Избери си животно, растение или човек и разкажи какво се случва с него, когато слънцето затанцува. Какви са отношенията между него и слънцето? Как завършва случката? Озаглави и напиши интересна история. Щастие има, когато слънцето танцува магически.

Slide 13

Например: На планетата Земя има… На планетата Земя има мисия “На Марс”. Помисли и отговори!!! Кога се случва? Каква е мисията? Какво ще правят хората на Марс? С какво ще отидат там? С кого ще се срещнат? Как ще бъдат посрещнати хората от марсианците ? Успяват ли да изпълнят своята мисия? Как завършва случката? Озаглави и напиши интересна история.

Slide 14

Като избереш словосъчетание и го свържеш със заглавие от вестник, помисли каква ще е твоята история. Състави план и разкажи писмено. Не забравяй кой са частите на съчинението и какво включва всяка част! Всяка история има: Начало (увод). Развитие (изложение). Край (заключение). Всяка от частите започва на “НОВ РЕД”! Използването на повече прилагателни прави историята по-интересна за читателя. Внимавай с правописа!

Slide 15

Желая ви ползотворна работа!!! Изготвил: Златка Чардакова

URL: