Събиране и изваждане до 1000

+112

No comments posted yet

Comments

chardakova (6 years ago)

Благодаря, Мери!

Slide 1

Събиране и изваждане на числата до 1000 ТРЕНАЖОР Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

Slide 2

Посочи вярната задача! 457 + 131 = 578 182 + 253 = 435 343 + 156 = 599

Slide 3

ОТЛИЧНО!!! Кликни с мишката тук, за да преминеш към следващата задача!

Slide 4

Кликни с мишката тук, за да се върнеш! ГРЕШКА!

Slide 5

Посочи вярната задача! 457 – 138 = 319 689 – 284 = 404 845 – 232 = 513

Slide 6

ОТЛИЧНО!!! Кликни с мишката тук, за да преминеш към следващата задача!

Slide 7

Кликни с мишката тук, за да се върнеш! ГРЕШКА!

Slide 8

Посочи вeрния отговор на задачата: 473 + 195 = ? 678 669 668

Slide 9

ОТЛИЧНО!!! Кликни с мишката тук, за да преминеш към следващата задача!

Slide 10

Кликни с мишката тук, за да се върнеш! ГРЕШКА!

Slide 11

Посочи вeрния отговор на задачата: 887 – 384 = ? 603 503 593

Slide 12

ОТЛИЧНО!!! Кликни с мишката тук, за да преминеш към следващата задача!

Slide 13

Кликни с мишката тук, за да се върнеш! ГРЕШКА!

Slide 14

Посочи вeрния отговор на задачата: 254 + х = 569 295 315 305

Slide 15

ОТЛИЧНО!!! Кликни с мишката тук, за да преминеш към следващата задача!

Slide 16

Кликни с мишката тук, за да се върнеш! ГРЕШКА!

Slide 17

Посочи вeрния отговор на задачата: 657 – х = 165 592 482 492

Slide 18

ОТЛИЧНО!!! Кликни с мишката тук, за да преминеш към следващата задача!

Slide 19

Кликни с мишката тук, за да се върнеш! ГРЕШКА!

Slide 20

456 472 469

Slide 21

ОТЛИЧНО!!! Кликни с мишката тук, за да преминеш към следващата задача!

Slide 22

Кликни с мишката тук, за да се върнеш! ГРЕШКА!

Slide 23

3 4 5

Slide 24

ОТЛИЧНО!!! Кликни с мишката тук!

Slide 25

Кликни с мишката тук, за да се върнеш! ГРЕШКА!

Slide 26

Кликни с мишката тук, за да започнеш отново! Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

URL: