Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

+601

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821 -1830) Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

Slide 2

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Φιλική Εταιρεία Αποφάσισε να ξεκινήσει η Επανάσταση από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Σημερινή Μολδαβία και Ρουμανία

Slide 4

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Φιλική Εταιρεία Αποφάσισε να ξεκινήσει η Επανάσταση από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Σημερινή Μολδαβία και Ρουμανία Δεν υπάρχει οθωμανικός στρατός, οι ηγεμόνες τους ήταν Έλληνες Φαναριώτες. Έχουν αναπτύξει ένοπλη δράση εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας οι οπλαρχηγοί Ιωάννης Φαρμάκης και Γεωργάκης Ολύμπιος.

Slide 5

Οθωμανοί Τούρκοι πολεμιστές

Slide 6

O Γεωργάκης Ολύμπιος (1772-1821) ήταν αρματολός, Φιλικός, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, από τους πιο άξιους συνεργάτες του Αλεξάνδρου Υψηλάντη κατά τον Αγώνα στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.

Slide 7

Ο Ιωάννης Φαρμάκης (1772-1821) Το 1817 μυήθηκε στην Οδησσό από τον Εμμανουήλ Ξάνθο στη Φιλική Εταιρεία. Έδρασε σαν οπλαρχηγός στη συνέχεια στις παραδουνάβιες περιοχές.

Slide 8

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Αλέξανδρος Υψηλάντης Πέρασε τον Φεβρουάριο του 1821 τον ποταμό Προύθο και μπήκε στη Μολδαβία.

Slide 9

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, (1792-1828), ήταν Έλληνας πρίγκιπας, στρατιωτικός, λόγιος και αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας.

Slide 10

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ιδρυτής του Ιερού Λόχου, διερχόμενος τον Προύθο ποταμό.

Slide 11

Οι άνδρες του Ιερού Λόχου ήταν πεζοί και ιππείς εφοδιασμένοι με καραμπίνες και ξιφολόγχες. Έφεραν στολές από μαύρο ύφασμα με τρίχρωμο εθνόσημο. Στο κάλυμμα της κεφαλής κάτω από το λοφίο υπήρχε η φράση Ελευθερία ή Θάνατος και το σήμα της νεκροκεφαλής με χιαστό σχήμα οστών σαν σύμβολο της νίκης πάνω στον θάνατο.

Slide 12

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Αλέξανδρος Υψηλάντης Πέρασε τον Φεβρουάριο του 1821 τον ποταμό Προύθο και μπήκε στη Μολδαβία. Με τους περίπου 2.000 άντρες που συγκέντρωσε, στράφηκε προς το Βουκουρέστι.

Slide 13

22 Φεβρ. 1821 0 Αλέξανδρος Υψηλάντης μαζί με άλλους επαναστάτες στην κεντρική πλατεία του Ιασίου, της πρωτεύουσας της τότε Μολδαβίας.

Slide 14

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Αλέξανδρος Υψηλάντης Πέρασε τον Φεβρουάριο του 1821 τον ποταμό Προύθο και μπήκε στη Μολδαβία. Με τους περίπου 2.000 άντρες που συγκέντρωσε, στράφηκε προς το Βουκουρέστι. 24 Φεβρουαρίου ο Υψηλάντης κυκλοφόρησε προκήρυξη με τίτλο «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος».

Slide 15

ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Πρό πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν, αυτοί, καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν, και δι’ αυτής πάσαν αυτών την Ευδαιμονίαν. Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι, οι Σέρβοι, οι Σουλιώται, και όλη η Ηπειρος, οπλοφορούντες μας περιμένωσιν· ας ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! η Πατρίς μάς προσκαλεί!

Slide 16

Προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη τυπωμένη στο Ιάσιο 24 Φεβρουαρίου 1821.

Slide 17

Η σημαία του Ιερού Λόχου ήταν τρίχρωμη, το κόκκινο συμβόλιζε τον πατριωτισμό, το λευκό την αδελφοσύνη και το μαύρο τη θυσία.

Slide 18

Σημαία τρίχρωμη με τον σταυρό και τον φοίνικα έφεραν οι «Μαυροφόροι τον Δημητρίου Υψηλάντη», το πρώτο τακτικό ελληνικό στράτευμα του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

Slide 19

Στολή Ιερολοχίτη

Slide 20

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Καταδικάστηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις.

Slide 21

Ιερή Συμμαχία Οι τρείς Μονάρχες της Ρωσίας, Αυστρίας, Πρωσίας

Slide 22

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Καταδικάστηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Καταδικάστηκε από τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄.

Slide 23

Ο Γρηγόριος Ε΄ διετέλεσε τρεις φορές Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, (1797-1798, 1806-1808 και 1818-1821). Αναγνωρίστηκε εθνομάρτυρας, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε άγιο τιμώντας την μνήμη του στις 10 Απριλίου, ημέρα του απαγχονισμού του.

Slide 24

Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ συρόμενος στην αγχόνη.

Slide 25

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Ο τσάρος της Ρωσίας καθαίρεσε τον Υψηλάντη. Καταδικάστηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Καταδικάστηκε από τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄.

Slide 26

Αλέξανδρος Α΄ Παύλοβιτς Με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης κράτησε αρνητική στάση απέναντι στους Έλληνες ακολουθώντας τα κελεύσματα της Ιερής Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε και κύριος εμπνευστής.

Slide 27

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Ο τσάρος της Ρωσίας καθαίρεσε τον Υψηλάντη. Καταδικάστηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Καταδικάστηκε από τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄. Έδωσε άδεια στα οθωμανικά στρατεύματα να εισβάλουν στην περιοχή.

Slide 28

Ο Μαχμούτ Β΄ (1785 – 1839) Ήταν ο τριακοστός Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από το 1808 μέχρι τον θάνατο του το 1839. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση.

Slide 29

Οθωμανοί Τούρκοι πολεμιστές

Slide 30

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Η πορεία του Υψηλάντη Δίνει πολλές μάχες με ελάχιστο στρατό. Στο Δραγατσάνι τον Ιούνιο του 1821 ο στρατός του ηττήθηκε. Πολλοί από αυτούς είναι εθελοντές Έλληνες σπουδαστές των παροικιών.

Slide 31

7 Ιουνίου 1821 Δραγατσάνι 22 Φεβρ. 1821 Η πρώτη μεγάλη μάχη (πλην διαφόρων μικροσυμπλοκών) που επιλέγει να δώσει ο Υψηλάντης, είναι στην κωμόπολη του Δραγατσανίου, όπου είναι εγκατεστημένη ισχυρή φρουρά με ιππικό των Τούρκων. Μετά από μία τριήμερη δύσκολη πορεία κάτω από πολύ κακές καιρικές συνθήκες, ο Ιερός Λόχος θα φτάσει απέναντι από το Δραγατσάνι όπου θα στρατοπεδεύσει.

Slide 32

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Η πορεία του Υψηλάντη Δίνει πολλές μάχες με ελάχιστο στρατό. Στο Δραγατσάνι τον Ιούνιο του 1821 ο στρατός του ηττήθηκε. Ο Ιερός Λόχος έχασε περισσότερα από τα μισά του μέλη. Πολλοί από αυτούς είναι εθελοντές Έλληνες σπουδαστές των παροικιών.

Slide 33

Οι Ιερολοχίτες μάχονται στο Δραγατσάνι.

Slide 34

Η μάχη του Δραγατσανίου Πανδούροι: Κλέφτες και αρματολοί της Ρουμανίας. Ο Καραβιάς με το ιππικό του το 'σκασε, χωρίς να βοηθήσει.

Slide 35

Η μάχη του Δραγατσανίου

Slide 36

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Αλέξανδρος Υψηλάντης Πέρασε στην Αυστρία μαζί με τον Γεώργιο Λασσάνη. Άλλοι Έλληνες αντιστάθηκαν με επιτυχία στο Σκουλένι αλλά τελικά διαλύθηκαν, ενώ περίπου 100 κατόρθωσαν να φτάσουν πεζοπορώντας στην Ελλάδα.

Slide 37

Η Μάχη τού Σκουλενίου ήταν μια από τις τελευταίες μάχες των Ελλήνων επαναστατών στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες κατά των στρατευμάτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έλαβε χώρα στις 17 Ιουνίου του 1821, δέκα ημέρες μετά τη Μάχη του Δραγατσανίου, δίπλα στη Μονή Σκουλενίου στη Μολδαβία και κατέληξε με νίκη των Οθωμανών. Ο Αθανάσιος Αγραφιώτης ενώ περνάει το ποτάμι.

Slide 38

Ο Γεώργιος Λασσάνης (1793 - 1870) ήταν λόγιος και πολιτικός από την Κοζάνη. Ο Γ. Λασσάνης ανέπτυξε δραστηριότητα ως συγγραφέας, δραματουργός, δάσκαλος ενώ παράλληλα συμμετείχε στην επανάσταση του 1821.

Slide 39

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία Ιωάννης Φαρμάκης Γεωργάκης Ολύμπιος Νικήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1821. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος και οι συμπολεμιστές του ανατινάχθηκαν στη μονή Σέκου. Γεωργάκης Ολύμπιος

Slide 40

Το τέλος της ελληνικής εξέγερσης στις Ηγεμονίες: στη μονή Σέκου, ο αγωνιστής Ολύμπιος βάζει φωτιά στην πυρίτιδα, ενώ οι Τούρκοι έχουν εισέλθει στο κωδωνοστάσιο όπου είχε καταφύγει μαζί με τους τελευταίους άνδρες του.

Slide 41

Η επτάμηνη εξέγερση στη Μολδοβλαχία μπορεί να τερματίστηκε, κατάφερε ωστόσο να διασπάσει τα οθωμανικά στρατεύματα και να επιταχύνει την επανάσταση στην Ελλάδα. Συνέβαλε έτσι αποφασιστικά στην απελευθέρωση του Έθνους.

Slide 42

Ο Υψηλάντης παραδόθηκε στους Αυστριακούς, φυλακίστηκε και απελευθερώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1827. Μετά την απελευθέρωσή του, αποσύρθηκε στη Βιέννη, όπου και πέθανε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και μιζέριας στις 31 Ιανουαρίου, 1828. Η τελευταία του επιθυμία ήταν η καρδιά του να απομακρυνθεί από το σώμα του και να σταλεί στην Ελλάδα.

Slide 43

μ.Χ. 22 / 2 / 1821 24 / 2 / 1821 8 / 6 / 1821 9 / 9 / 1821 μ.Χ. Καταστροφή στο Δραγατσάνι Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης περνά τον Προύθο Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης Εκδίδει την προκήρυξη «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος» Ανατίναξη της μονής Σέκου Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

Slide 44

8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

URL: