Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

+747

No comments posted yet

Comments

Slide 15

Τα θερμοκήπια είναι κατασκευές από γυαλί ή διαφανές συνθετικό υλικό, μέσα στα οποία γίνεται το χειμώνα καλλιέργεια φυτών, τα οποία απαιτούν υψηλές θερμοκρασίες, όπως οι ντομάτες. Η ενέργεια που ακτινοβολεί ο Ήλιος θερμαίνει το εσωτερικό του θερμοκηπίου. Περισσότερη ενέργεια απορροφά το έδαφος, το οποίο στη συνέχεια εκπέμπει ακτινοβολία η οποία θερμαίνει τον αέρα που είναι παγιδευμένος στο θερμοκήπιο. Η θερμοκρασία μέσα στο θερμοκήπιο με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ υψηλότερη απ’ ό,τι στο εξωτερικό περιβάλλον.

Slide 16

Η σκουρόχρωμη επιφάνεια απορροφά ηλιακή ακτινοβολία και θερμαίνει το νερό στο σωλήνα. Το θερμό νερό ανεβαίνει με ρεύματα προς το δοχείο, όπου το θερμό νερό αποθηκεύεται. Το δοχείο είναι μονωμένο, ώστε να περιορίζονται οι απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον.

Slide 17

Στα ορνιθοτροφεία, τα αβγά θερμαίνονται για να εκκολαφθούν κοτόπουλα κάτω από το φως μιας λάμπας. Η θερμότητα διαδίδεται με την ακτινοβολία που εκπέμπει η λάμπα.

Slide 1

Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΦΕ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Ο Ήλιος στέλνει στη Γη φως & θερμότητα. Πώς μεταδίδεται αυτή η θερμότητα του Ήλιου στη Γη; Μεταδίδεται με αγωγή ή μεταφέρεται με ρεύματα;

Slide 3

Μεταδίδεται με αγωγή μέσα από ένα στερεό. Μεταφέρεται με ρεύματα, με ένα υγρό ή αέριο που κινείται ανοδικά, όταν είναι θερμό. Θυμάσαι τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα για τη θερμότητα; Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται κάποιο υλικό για να υπάρξει ροή θερμότητας.

Slide 4

Ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη τι υπάρχει; Υπάρχει το διάστημα, ένας απέραντος κενός χώρος στον οποίο δεν υπάρχει αέρας αλλά ούτε και κάποιο άλλο υλικό σώμα. Άρα η μετάδοση της θερμότητας από τον Ήλιο στη Γη δεν μπορεί να γίνει ούτε με αγωγή ούτε με ρεύματα.

Slide 5

Η θερμότητα διαδίδεται στο κενό με ακτινοβολία. Ένα μέρος της ενέργειας του Ήλιου φτάνει στη Γη, τη φωτίζει & τη θερμαίνει. Η θερμότητα που ακτινοβολεί ο Ήλιος απορροφάται από τα υλικά σώματα, με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμικής τους ενέργειας και επομένως και της θερμοκρασίας τους.

Slide 6

Το χέρι μας ζεσταίνεται, γιατί μεταφέρεται θερμότητα με ρεύματα (ανοδική κίνηση του θερμού αέρα). Το χέρι μας ζεσταίνεται, γιατί η θερμότητα διαδίδεται και με ακτινοβολία.

Slide 7

σελ. 57 Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή. Μεταφορά της θερμότητας με ρεύματα. Ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη δεν υπάρχει τίποτα, άρα η μετάδοση της θερμότητας με αγωγή δεν είναι δυνατή. Η μεταφορά της θερμότητας με ρεύματα δεν είναι δυ-νατή, αφού ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη δεν υπάρχει ούτε υγρό ούτε αέριο.

Slide 8

σελ. 57 Παρατηρώ ότι το χέρι μου ζεσταίνεται.

Slide 9

σελ. 58 Η μετάδοση της θερμότητας με αγωγή δεν είναι δυνατή, γιατί ο αέρας είναι κακός αγωγός της θερμότητας. Η μεταφορά της θερμότητας με ρεύματα δεν είναι δυνατή, γιατί ο ζεστός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω.

Slide 10

σελ. 58 Το μαύρο πλαίσιο είναι πιο ζεστό από το λευκό.

Slide 11

σελ. 58 Η θερμότητα διαδίδεται και με ακτινοβολία. Η θερμότητα που απορροφά ένα σώμα εξαρτάται από το χρώμα του.

Slide 12

σελ. 59 Η ενέργεια από τον Ήλιο στη Γη διαδίδεται με ακτινοβολία, αφού η διάδοση της θερμότητας με ακτι-νοβολία είναι δυνατή στο κενό.

Slide 13

σελ. 59 Γιατί οι σκουρόχρωμες επιφάνειες απορροφούν περισσότερη θερμό-τητα απ’ ό,τι οι ανοιχτόχρωμες.

Slide 14

σελ. 59 Η λάμπα ακτινοβολεί θερμότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Μόνο που προς τα πάνω έχουμε και μεταφορά της θερμότητας με ρεύ-ματα, αφού ο ζεστός αέρας ανε-βαίνει προς τα πάνω.

Slide 15

Εφαρμογές

Slide 18

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΦΕ3

Tags: φυσική στ δημοτικού θερμότητα διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία

URL: