Παίζω με γράμματα και λέξεις - Μμ

+277

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με γράμματα και λέξεις - Μ μ http://blogs.sch.gr/persidou/ ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

μ Πάτα κλικ στα Μ μ με τη σειρά, για να βοηθήσεις το βατραχάκι να πάει στη μαμά του. μ σ Μ μ Σ Μ

Slide 3

Σοφία Τιτίνα Μαρίνα Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 4

πεπόνι πατάτα μελιτζάνα Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 5

_ακαρονάδα μ τ σ μ Πάτα κλικ στο γράμμα που λείπει.

Slide 6

__λισσα μέ μό μά μέ Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 7

λε__νι μό μί μά μό Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 8

ποτά__ μι μο με μι Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 9

καμήλα μήλα Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 10

καλάμι σαλάμι Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 11

Πάτα κλικ στις λέξεις με τη σωστή σειρά και σχημάτισε την πρόταση. έκανε μέλισσα μέλι. Η

Slide 12

μ ά τ ι μ ά τ ι

Slide 13

ς ς ή ή τ τ μ α θ η μ α θ η

Slide 14

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις με ένα ακόμη γράμμα.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι επιλογής γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα γράμμα μ συλλαβές λέξεις

URL: