Правопис на съществителните имена

+97

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ ПРАВОПИС НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА 3 клас

Slide 2

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ С какво ще украсим елхата? Върху картинката кликни и разбери!

Slide 3

С какво ще украсим елхата?

Slide 4

С какво ще украсим елхата?

Slide 5

С какво ще украсим елхата?

Slide 6

С какво се шегува Чавдар Иванов в стихотворението си? 1. Правопис Без да иска СъПка виж, на куц крак крачи. стъпка бяла гъПка Вече помни СъБка гъПката обаче – как се пише “гъБка”.

Slide 7

Защо се сърди момичето? Сълзите му са заличили някои от буквите. Кои са те? Напишете думите. 2. Как се казвам Имам баби: Анка, Гина и чудесна леля Лина. Всички много ме обичат и различно ме наричат: Ани, Анче, Гена, Лина, Гина, Глинушка, Галина, Анжелика, Геля, Ига. Днес им казах вече: стига! Не съм Анка, Лена, Лина, а се казвам Ан-ге-ли-на! А с какви имена ви наричат вас? Напишете ги.

Slide 8

болест + та болестта помощ + та помощта Да си припомним!

Slide 9

Кои са пропуснатите букви? Прочетете изразително текста. 3. Радостта на пролетта Тази пролет – колко радост , колко радост – колко младост , в тия слънчеви лъчи и във детските очи! Мария Грубешлиева

Slide 10

Пише се винаги – ък в думите: Да запомним!

Slide 11

пясък камък замък пламък момък залък мозък писък сандък 4. Открийте в текста някои от тези думи. Разкажете приказката. Скъпоценният камък Пътят към омагьосания замък бил труден. Изтощеният момък останал без залък хляб. Горещият пясък изгарял нозете му. Изведнъж се чул писък. Избухнал огън с яркочервен пламък и от него излязла девойка. Тя му показала вълшебен сандък и той намерил там скъпоценния камък. Тръгнал си с добро.

Slide 12

5. Допълнете липсващите букви и препишете правилно и четливо. На плажа Толкова пясък отде се е взел? Двамата с татко дълбаем тунел. Копая полека – от малкия тласък за миг ще се срути тунелът от пясък. Лиляна Стефанова

Slide 13

6. Да проверим какво научихме. Коя дума НЕ е написана правилно? а ) Ратка; б ) Златка; в ) Събка. 2. Коя дума НЕ е написана правилно? а ) бузка; б ) зъпче; в ) кръгче.

Slide 14

7. Да проверим какво научихме. Коя дума е написана правилно? а ) камак; б ) свитак; в ) кремък. 2. Коя дума е написана правилно? а ) сандък; б ) момак; в ) пламак.

Slide 15

8. Да проверим какво научихме. Коя дума е написана правилно? а ) камак; б ) свитак; в ) кремък. 2. Коя дума е написана правилно? а ) сандък; б ) момак; в ) пламак.

Slide 16

9. Харесва ли ви съчинението на героя? Защо? Кой ще напише най- хубавото съчинение на тема “Футбол”? Футбол Заваля дъж .Фудбулната срешта не се състоя. Препишете правилно сгрешените думи. Съставете текст със заглавие “Футбол”. дъжд футболна среща

Slide 17

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ Поздравления за отличната работа!!!

URL: