ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

+737

No comments posted yet

Comments

gregzer-1 (5 years ago)

Παύλο, σ' ευχαριστώ πολύ! Να είσαι καλά!

syberpaul (5 years ago)

Άψογος, όπως πάντα! Οι πιο ωραίες παρουσιάσεις Φυσικής για την Στ' τάξη!

Slide 1

ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΦΕ 2 ΕΜΒΙΑ - ΑΒΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Παρατήρησε το μέγεθος των ζωντανών οργανισμών. Τι διαπιστώνεις; Δεν έχουν όλοι το ίδιο μέγεθος.

Slide 3

σελ. 65

Slide 4

Φαίνονται όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί με γυμνό μάτι; Κάποιους μπορούμε να τους διακρίνουμε μόνο με ισχυρό μικροσκόπιο.

Slide 5

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα. Το κύτταρο είναι η μικρότερη μονάδα ζωής.

Slide 6

αποτελούνται από μόνο ένα κύτταρο αποτελούνται από πολλά κύτταρα

Slide 7

Βασικά μέρη του κυττάρου πυρήνας κυτταρόπλασμα κυτταρική μεμβράνη πυρήνας κυτταρόπλασμα κυτταρική μεμβράνη χλωροπλάστες χυμοτόπιο κυτταρικό τοίχωμα

Slide 8

μιτοχόνδριο

Slide 9

DNA Το γενετικό υλικό που υπάρχει στον πυρήνα καθενός κυττάρου έχει ένα όνομα… γλωσσοδέτη: …ή πιο απλά DNA (Deoxyribonucleic acid )

Slide 11

Ζωικό κύτταρο μιτοχόνδριο πυρήνας DNA κυτταρόπλασμα κυτταρική μεμβράνη

Slide 12

Φυτικό κύτταρο μιτοχόνδριο πυρήνας DNA κυτταρόπλασμα κυτταρική μεμβράνη χυμοτόπιο χλωροπλάστες κυτταρικό τοίχωμα

Slide 13

σελ. 66

Slide 14

σελ. 66 πυρήνας, κυτταρόπλασμα & κυτταρική μεμβράνη

Slide 15

σελ. 66 πυρήνας, κυτταρόπλασμα, κυτταρική μεμβράνη & κυτταρικό τοίχωμα

Slide 16

σελ. 67

Slide 17

σελ. 67 Με τη βοήθεια μικροορ-γανισμών γίνεται ζύμωση του γάλακτος κι έτσι φτιά-χνεται το γιαούρτι.

Slide 18

σελ. 67 Με τη βοήθεια μικροορ-γανισμών γίνεται ζύμωση του μούστου κι έτσι φτιά-χνεται το κρασί.

Slide 19

σελ. 68 Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα. Βασικά μέρη των κυττάρων είναι: ο πυρήνας το κυτταρόπλασμα και η κυτταρική μεμβράνη. Τα φυτικά κύτταρα έχουν επιπλέον χλωροπλάστες, χυμοτόπια & κυτταρικό τοίχωμα.

Slide 20

σελ. 68 γάλα - τυρί κρασί - ξύδι

Slide 21

σελ. 64 Τα κύτταρα έχουν πολύ μικρό μέγεθος και δε διακρίνονται με γυμνό μάτι. Μπορούμε να τα παρατηρήσουμε μό-νο στο μικροσκόπιο.

Slide 22

σελ. 68 ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΜΒΙΑ Κ Τ Τ Α Ο Λ Α Σ Α Β Ι Α

Slide 23

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΕΜΒΙΑ-ΑΒΙΑ - ΦΕ2

Tags: φυσική στ δημοτικού θερμότητα καλός αγωγός θερμότητας κακός θερμική ισορροπία

URL: