Глагoли. Лице и число

+150

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ ГЛАГОЛИ. ЛИЦЕ И ЧИСЛО 3 клас

Slide 2

Да си припомним! Глагол – част на речта (дума), с която назоваваме действие или състояние на предмет или лице. (Какво прави? Какво правят?) Лични местоимения – думи, които заместват наименования на лица и предмети. Какво е глаголът? Кои думи са лични местоимения?

Slide 3

Кой какво прави! аз той ние вие те ти

Slide 4

Да сравним глаголите в изреченията. По какво се различават? Аз обичам България. Ние обичаме своята родина. Ти четеш ли книги? Вие четете ли приказки? Той свири на китара. Те свирят в оркестър. Глаголите се различават по броя на вършители на действието.

Slide 5

Да запомним! Глаголът се променя по число. Глаголът е в единствено число, когато вършителят на действието е един . Глаголът е в множествено число, когато вършителите на действието са два или повече.

Slide 6

Да запомним! Глаголът се променя по род и число. Променете по този начин глаголите: мия, живея, обличам, ходя, плувам, искам, работя, режа, плача, шия.

Slide 7

Кои са пропуснатите глаголи? Напишете ги. аз говоря ние говорим ти говориш вие говорите той говори те говорят аз уча ние учим ти учиш вие учите той учи те учат

Slide 8

Поставете правилната форма на глаголите. Напишете изреченията. В планината (живее, живеят) дивата коза. Децата (рисува, рисуват) зимна картина. От шапката на фокусника (излезе, излязоха) малки бели зайчета. Пеперудката (лети, летят) по полянките.

Slide 9

Препишете подчертаните глаголи. Променете ги по лице и число. Глагол и гол Манол е в час, но ето, залисан е Манол. Не го влече момчето урокът за глагол. А мислите му тичат след топката навън. Фланелка той облича и хуква като в сън. Но… класният го пита: Кажи един глагол! Манол език заплита и в миг отвръща: - Гол!

Slide 10

Препишете подчертаните глаголи от стихотворението. Определете лицето и числото им. Променете ги по лице и число. тичат – облича – хуква – пита – заплита – отвръща – 3л., мн. ч. 3 л., ед. ч. 3 л., ед. ч. 3 л., ед. ч. 3 л., ед. ч. 3 л., ед. ч. тичаш – обличате – хукваме – питате – заплитаме – отвръщате – 2 л., ед. ч. 2 л., мн. ч. 1 л., мн. ч. 2 л., мн. ч. 1 л., мн. ч. 2 л., мн. ч.

Slide 11

Превърнете съществителните имена в глаголи. изгрев – скок – залез – валеж – въртеж – пляскане – проверка – летеж – завивка – изгрея скачам залезе вали въртя пляскам проверявам летя завивам

Slide 12

Попълнете хоризонтално таблицата със следните глаголи: и г р а я т ж и в е е м м и л в а ш р е ж е т е п о л и в а с т и с к а 1. играя – в 3 л., мн.ч. 2. живея – в 1 л., мн.ч. 3. милвам – във 2 л., ед.ч. 4. режа – във 2 л., мн.ч. 5. поливам – в 3 л., ед.ч. 6. стискам – в 3 л., ед.ч.

Slide 13

Свържете глаголите с животните, за които се отнасят. трака жужи лае кудкудяка грухти съска чурулика

Slide 14

Да проверим! Кой ред съдържа най-пълното определение за глагол? а ) назовава действие на предмета; б ) назовава състояние на предмета; в ) назовава действие и състояние на предмета.

Slide 15

Да проверим! С кои от въпросите се открива глаголът? а ) Какъв?, Каква?, Какво?; б ) Какво прави?, Какво правят?; в ) Како е това?, С кого?.

Slide 16

Да проверим! В кой ред всички глаголи са в единствено число? а ) чакам, лутам се, мечтая; б ) чакаме, лутаме се, мечтаем; в ) чакат, лутат се, мечтаят.

Slide 17

Да проверим! С кои думи се определя лицето на глагола? а ) какъв, кой, кога, къде; б ) аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те; в ) чий, чия, чие, чии.

Slide 18

Да проверим! В кой ред думите назовават състояние? а ) бяга, лети, рита; б ) носи, реже, пее; в ) лежи, спи, седи.

Slide 19

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ Поздравления за отличната работа!!!

URL: