Μαθηματικά Β΄- 3η ενότητα (Παιχνίδι)

+181

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ http://blogs.sch.gr/persidou/

Slide 2

Πάτα κλικ στο παιχνίδι που θέλεις να παίξεις. Μπορείς να γυρίσεις εδώ, αν πατήσεις κλικ στο σπιτάκι .

Slide 3

Παρατήρησε προσεχτικά το μοτίβο και συνέχισε πατώντας κλικ στα γεωμετρικά σχήματα με τη σωστή σειρά.

Slide 4

Παρατήρησε προσεχτικά το μοτίβο και συνέχισε πατώντας κλικ στα γεωμετρικά σχήματα με τη σωστή σειρά.

Slide 5

Παρατήρησε προσεχτικά το μοτίβο και συνέχισε πατώντας κλικ στα τρίγωνα με τη σωστή σειρά.

Slide 6

99 63 91 98 95 73 38 58 67 36 81 79 53 Πάτα κλικ στο σωστό άθροισμα. 15 + 6 + 5 = 23 + 14 + 7 = 59 + 24 + 1 = 14 + 12 + 6+ 8 = 36 + 27 + 3 + 4 = 42 + 5 + 8 + 35 = 37 + 3 + 12 + 8 = 21 + 28 + 30 + 9 = 26 26 44 44 84 84 40 40 70 70 90 90 60 60 88 88 25 27 47

Slide 7

Η μητέρα πήγε στην αγορά για ψώνια. Έδωσε 16 ευρώ για το κρέας, 12 ευρώ για το τυρί, 8 ευρώ για τα φρούτα και 4 ευρώ για σοκολάτες. Πόσα ευρώ έδωσε συνολικά; (Πάτα κλικ στη σωστή απάντηση) 36 40 38 Η Μαρία είχε στη βιβλιοθήκη της 27 παραμύθια και 19 διηγήματα. Στα γενέθλιά της της έφεραν 1 διήγημα και 3 παραμύθια. Πόσα βιβλία έχει τώρα; (Πάτα κλικ στη σωστή απάντηση) 49 50 53

Slide 8

Βρες τον κανόνα για κάθε αριθμητική αλυσίδα, έλεγξε αν είναι σωστή και πάτα κλικ στο αν είναι σωστή και στο αν είναι λάθος. Λ Σ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 12, 22, 32, 42, 52, 62, 82, 92 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 85 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20 76, 74, 72, 70, 68, 66, 64, 60, 58, 56 Λ Σ Λ Σ Λ Σ Σ Λ Σ Λ Σ Λ Σ Λ

Slide 9

+ 15 = 30 60 + = 90 50 + = 80 10 + = 20 Πάτα κλικ στον αριθμό που λείπει. 10 9 11 10 30 + = 70 40 20 30 40 40 + = 60 20 30 40 20 30 10 20 30 30 20 40 30 15 20 25 15 + 60 = 95 35 25 15 35 + 25 = 80 55 50 60 55 + 30 = 75 45 25 35 45 + 20 = 45 25 20 30 25

Slide 10

20 - 3 = 50 - 8 = 50 - 6 = 60 - 7 = 70 - 6 = 65 - 5 = 80 - 10 = 100 - 5 = Πάτα κλικ στον αριθμό που λείπει. 95 85 90 95 100 – 10 = 90 80 85 90 95 - 5 = 90 95 100 90 70 60 65 70 60 58 61 60 64 63 65 64 17 18 23 17 42 41 43 42 44 42 43 44 53 52 54 53

Slide 11

Ανακάλυψε τον κανόνα και πάτα κλικ στη συνέχεια του μοτίβου.

Slide 12

Παρατήρησε προσεχτικά. Βρες τους αριθμούς που επαναλαμβάνονται (το στοιχείο του μοτίβου). Μετά υπολόγισε την αξία ολόκληρου του μοτίβου. • 3 + 2 + 15 + 3 + 2 + 15 + 3 + 2 + 15 + 3 + 2 + 15 • 6 + 3 + 14 + 7 + 6 + 3 +14 + 7 + 6 + 3 + 14 + 7 60 80 75 87 90 94

Slide 13

Παρατήρησε προσεχτικά. Βρες τον κανόνα. Μετά πάτα κλικ στις επόμενες 4 χάντρες.

Slide 14

Διάβασε προσεχτικά τα προβλήματα. Πάτα κλικ στο ΝΑΙ , αν μπορούν να λυθούν και στο ΟΧΙ, αν δεν μπορούν να λυθούν. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Slide 15

Διάβασε προσεχτικά τα προβλήματα. Πάτα κλικ στο ΝΑΙ , αν μπορούν να λυθούν και στο ΟΧΙ, αν δεν μπορούν να λυθούν. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Slide 16

15 14 16 6 € 8 € 5 Διάβασε προσεχτικά τα προβλήματα και πάτα κλικ στη σωστή απάντηση. 7 6

Slide 17

12 11 13 18 Διάβασε προσεχτικά τα προβλήματα και πάτα κλικ στη σωστή απάντηση. 19 20

Slide 18

27 41 39 37 35 33 31 29 25 23 21 • είναι μεγαλύτεροι από το 21 και τελειώνουν σε 7. • είναι μικρότεροι από το 47 Πάτα κλικ στους αριθμούς που: • είναι μεγαλύτεροι από το 10 και τελειώνουν σε 4 και • είναι μικρότεροι από το 34 28 30 26 22 20 18 16 10 12 24 14

Slide 19

11 + 5 + = 20 73 – – 10 = 60 37 – – 2 = 28 82 – 10 – = 69 45 + + 6 = 56 56 – 6 – = 46 7 + + 21 = 31 Παρατήρησε προσεχτικά και πάτα κλικ στους αριθμούς που λείπουν. 4 3 4 5 3 5 3 4 7 5 7 6 3 4 3 5 5 3 5 4 4 3 4 5 3 4 3 5

Slide 20

… … Από ποιους ίδιους αριθμούς μπορούμε να φτιάξουμε το 8; Παρατήρησε προσεχτικά και πάτα κλικ στους αριθμούς που λείπουν. 8 4 2 4 3 4 8 2 3 2 4 2 2 2 8 = 2 x ... 8 = ... + ... 4 4 4 8 = 4 x ... 8 = ... + ... + ... + ... 2 2 2 2 2

Slide 21

2 2 … … Από ποιους ίδιους αριθμούς μπορούμε να φτιάξουμε το 10; Παρατήρησε προσεχτικά και πάτα κλικ στους αριθμούς που λείπουν. 10 5 4 5 6 5 10 2 3 2 4 2 2 2 10 = 2 x ... 10 = ... + ... 5 5 5 10 = 5 x ... 10 = ... + ... + ... + ... + … 2 2 2 2 2

Slide 22

… … Από ποιους ίδιους αριθμούς μπορούμε να φτιάξουμε το 16; Παρατήρησε προσεχτικά και πάτα κλικ στους αριθμούς που λείπουν. 16 8 7 8 9 8 16 4 5 4 6 4 4 4 16 = 2 x ... 16 = ... + ... 8 8 8 16 = 4 x ... 16 = ... + ... + ... + ... 4 4 4 4 4

Slide 23

Από ποιους ίδιους αριθμούς μπορούμε να φτιάξουμε το 16; Παρατήρησε προσεχτικά και πάτα κλικ στους αριθμούς που λείπουν. 16 2 3 2 4 2 2 2 16 = 8 x ... 16 = ... + ... + ... + ... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 + ... + ... + ... + ... 2 2 2 2

Slide 24

Παρατήρησε προσεχτικά και πάτα κλικ στους αριθμούς που λείπουν. 53 45 100 62 + ..... 55 + .... 47 + .... 74 + .... 26 38 38 37 53 54 45 46 26 25

Slide 25

Παρατήρησε προσεχτικά και πάτα κλικ στους αριθμούς που λείπουν. 39 + .... 86 + .... 73 + .... 27 14 61 100 28 + ..... 72 72 73 27 26 61 60 14 15

Slide 26

Παρατήρησε προσεχτικά και πάτα κλικ στους αριθμούς που λείπουν. 30 + 26 + .... 44 60 + 13 + .... 27 32 13 100 27 + 60 + .... 13 12 27 28 32 33 44 43 48 + 20 + ....

Slide 27

Παρατήρησε προσεχτικά και πάτα κλικ στους αριθμούς που λείπουν. 69 + 20 + .... 11 53 + 20 + .... 27 42 24 100 40 + 36 + .... 24 25 27 26 42 43 11 10 30 + 28 + ....

Slide 28

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις με ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι με γεωμετρικά μοτίβα, προσθέσεις, αριθμητικά μοτίβα, επίλυση προβλημάτων, αθροιστική ανάλυση διψήφιων, συμπλήρωμα του 100

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι μαθηματικά γεωμετρικά μοτίβα πρόσθεση αριθμητικά επίλυση προβλήματος αθροιστική ανάλυση διψήφιων συμπλήρωμα του 100

URL: