В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА

+116

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Нощта преди Коледа Клемент Мур

Slide 2

Беше нощта преди Коледа – тиха и бяла. Къщата спеше… И мишката беше заспала. Само чорапките пъстри, грижливо строени, чакаха гостенин драг с бързоноги елени.

Slide 3

Сгушени спяха отдавна децата щастливи. Сладко в съня им танцуваха захарни сливи, спеше и майка им, сбрала в бонето косите, дрямката вече и мен ми затвори очите.

Slide 4

Точно тогава разнесе се вън олелия. В миг се събудих уплашен, защо да го крия, Боже, от толкова хубост замря ми сърцето!

Slide 5

Месецът хвърляше сребърен пламък небесен, всичко блестеше в снежеца – тъй пухкав и пресен, и като приказни сенки посред белотата, осем еленчета теглеха бързо шейната.

Slide 6

Сам Дядо Коледа – дребничък стар симпатяга, весело свиркаше, бързо подканяше впряга: - Хайде, еленчета! Дашър и Виксен, и Прансър! Бързайте, Дондър и Комет, и Кюпид, и Дансър! Блитцен, светкавице моя, напред към комина!

Slide 7

Знаете всички, че трябва през него да мина! Както наесен летят с урагана листата, тъй и елените литнаха, а след тях и шейната.

Slide 8

Пуснах пердето и тръгнах… Пред мене стоеше ТОЙ, Дядо Коледа! С бяла брада до гърдите, с кожени дрехи червени бе чак до петите.

Slide 9

С пепел и сажди изцапал си беше костюма… Гледах го мълком – загубил и ума, и дума, как пред камината ситни със пъргави крачки, как от гърба си стовари торбата с играчки.

Slide 10

Имаше нос като алена сочна черешка, весели устни, присвити във лека насмешка, розови бузи с дълбоки и смешни трапчинки, сини очи и коси като чисти снежинки. Точно каквито са елфите – мъдри и стари, щедро подготвяше гостът за всички ни дари.

Slide 11

Аз се разсмях от сърце, той обърна се живо, махна с ръка и намигна с око закачливо. После за своята работа пак се захвана – сложи във всяко чорапче играчка желана, сръчно добави отгоре и лакомства вкусни…

Slide 12

Пръст до носа си опря: “Тихо!”. Подсвирна със устни и след това през комина с торбата изчезна. В миг полетя със шейната в нощта многозвездна… Чувах гласа му обаче да буди простора: Весела Коледа! Весела Коледа, хора!!!

Slide 13

ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ВЯРВАТ В МАГИЯТА НА КОЛЕДАТА! Златка Чардакова

URL: