ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

+619

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΦΕ 1 ΦΥΤΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 3

Το σύνολο των φυτών μιας περιοχής αποτελεί τη χλωρίδα της περιοχής.

Slide 4

Χρησιμότητα των φυτών

Slide 5

σελ. 70

Slide 6

σελ. 70 Η ελιά είναι δέντρο με σκληρό βλα-στό, που λέγεται κορμός. Έχει πολλά μικρά φύλλα στο πάνω μέρος του βλαστού και ισχυρές ρίζες βαθιά στο έδαφος.

Slide 7

σελ. 70 Η μαργαρίτα είναι πόα με μαλακό βλαστό και φύλλα σε όλο το μήκος του. Οι ρίζες της είναι μικρότερες από της ελιάς.

Slide 8

ρίζα Βασικά μέρη του φυτού βλαστός φύλλα

Slide 9

σελ. 71 ρίζα βλαστός φύλλα

Slide 10

σελ. 71 Τα φυτά, όσο κι αν φαίνονται διαφορετικά, έχουν τα βασικά τους μέρη κοινά: τη ρίζα, το βλαστό και τα φύλλα.

Slide 11

σελ. 71 Φαίνεται η ρίζα και ένα μέρος του βλα-στού του φυτού. Το ασυνήθιστο είναι ότι η ρίζα φαίνεται, ενώ συνήθως δεν μπορούμε να τη δούμε, αφού βρίσκεται μέσα στο έδαφος.

Slide 12

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΦΥΤΑ - ΦΕ1

Tags: φυσική στ δημοτικού φυτά βλαστός φύλλα ρίζες

URL: