Η ΑΝΑΠΝΟΗ

+566

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΕ 3 ΦΥΤΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Τα φυτά χρειάζονται ενέργεια για να επιβιώσουν, που εξασφαλίζεται με την τροφή τους. Πού βρίσκουν την τροφή τα φυτά; Τα φυτά συνθέτουν μόνα τους την τροφή τους, που είναι το άμυλο.

Slide 3

Το άμυλο που παράγουν όμως δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αμέσως. Πότε μπορούν να το χρησιμοποιήσουν; Πρέπει πρώτα να το διασπάσουν για να εκμεταλλευτούν την ενέργεια που ελευθερώνεται. Η διάσπαση του αμύλου γίνεται με την αναπνοή του φυτού.

Slide 4

Πώς αναπνέουν τα φυτά

Slide 5

Τα φυτά αναπνέουν απ’ όλα τα μέρη τους, τις ρίζες, το βλαστό και κυρίως τα φύλλα. Τα φυτά αναπνέουν μόνο από τα φύλλα;

Slide 6

Η αναπνοή είναι η αντίθετη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. CO2 + H2O γλυκόζη + O2 άμυλο + O2 CO2 + H2O φωτοσύνθεση αναπνοή

Slide 7

Η φωτοσύνθεση γίνεται μόνο την ημέρα. Γιατί; Γιατί για να γίνει η φωτοσύνθεση χρειάζεται ηλιακή ενέργεια.

Slide 8

Η αναπνοή των φυτών γίνεται και την ημέρα και τη νύχτα. Αφού τα φυτά παίρνουν οξυγόνο με την αναπνοή, πώς λέμε ότι τα φυτά μάς δίνουν οξυγόνο; Το οξυγόνο που παράγουν τα φυτά με τη φωτοσύνθεση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που απορροφούν με την αναπνοή.

Slide 9

Κατά τη φωτοσύνθεση και την αναπνοή τα φυτά ανταλλάσσουν αέρια με το περιβάλλον τους. Η ανταλλαγή αυτή γίνεται από μικροσκοπικούς πόρους που έχουν γι’ αυτόν τον σκοπό τα φυτά, που ονομάζονται στόματα. στόμα ανοιχτό στόμα κλειστό

Slide 10

Στόματα φύλλου όπως φαίνονται στο μικροσκόπιο.

Slide 11

Στόματα υπάρχουν κυρίως στα φύλλα των φυτών. Τα στόματα συναντώνται και στους νεαρούς πράσινους βλαστούς και στα άνθη.

Slide 12

Τα στόματα στα περισσότερα φυτά βρίσκονται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.

Slide 13

Τα φυτά το βράδυ αναπνέουν και απορροφούν οξυγόνο. Είναι επικίνδυνο λοιπόν να κοιμόμαστε σε δωμάτιο με πολλά φυτά; Δεν είναι επικίνδυνο, γιατί η ποσότητα οξυγόνου που απορροφά ένα φυτό είναι πολύ μικρή.

Slide 14

σελ. 76

Slide 15

σελ. 76 Το ασβεστόνερο μέσα στο ποτήρι θολώνει, όταν φυσώ μέσα σ’ αυτό.

Slide 16

σελ. 77

Slide 17

Το ασβεστόνερο στο μπουκάλι με τον μαϊντανό θολώνει. σελ. 77

Slide 18

σελ. 77 Τα φυτά αναπνέουν. Κατά την αναπνοή παίρ-νουν από το περιβάλλον οξυγόνο και δίνουν σ’ αυτό διοξείδιο του άνθρακα. Η αναπνοή γίνεται στον βλαστό, στα φύλλα αλλά και στη ρίζα.

Slide 19

σελ. 78 Κατά τη φωτοσύνθεση τα φυτά παίρνουν από το περι-βάλλον διοξείδιο του άνθρακα και δίνουν οξυγόνο. Αντίθετα, κατά την αναπνοή παίρνουν οξυγόνο και δίνουν διοξείδιο του άνθρακα.

Slide 20

σελ. 78 διοξείδιο του άνθρακα οξυγόνο

Slide 21

σελ. 78 Στο σκοτάδι δε γίνεται φωτοσύνθεση. Αν αφήναμε τα μπουκάλια σε φωτεινό μέ-ρος, δε θα θόλωνε το ασβεστόνερο, αφού το διοξείδιο του άνθρακα που δίνει το φυτό με την αναπνοή το παίρνει για τη φωτοσύνθεση.

Slide 22

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΦΥΤΑ - ΦΕ3

Tags: φυσική στ δημοτικού θερμότητα καλός αγωγός θερμότητας κακός θερμική ισορροπία

URL: