Българската държава в най-стари времена

+186

No comments posted yet

Comments

Slide 1

БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА В НАЙ-СТАРИ ВРЕМЕНА 681 - 1396 Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

Slide 2

Название на държавата

Slide 3

Територия

Slide 4

Жители

Slide 5

Управление

Slide 6

Религия

Slide 7

Език и писменост

Slide 8

Културно наследство

Slide 9

С помощта на линията на времето разкажи за отделните периоди от миналото на българската държава. Включи: важните дати, владетелите и столиците.

Slide 10

Линия на времето 635 – 681 / 7. век/

Slide 11

Линия на времето 681 – 864 / 7. – 9. век/

Slide 12

Линия на времето 864 – 893 / 9. век/

Slide 13

Линия на времето 893 – 927 / 9. – 10. век/

Slide 14

Линия на времето 927 – 1185 / 10. – 12. век/

Slide 15

Линия на времето 1185 – 1396 / 12. – 14. век/

Slide 16

Свържи владетеля с делата му. Син и наследник на хан Кубрат и Велика България; основател и пръв владетел на Дунавска България. Пръв християнски владетел на България; основал Българската църква и въвел славянските буки. Син на княз Борис Първи; водил победни битки с Византия; времето му е известно като “Златен век”. Цар от рода Асеневци; уреждал мирно отношенията със съседните ; грижил се за Църквата и културата. Княз Борис I Хан Аспарух Цар Иван Асен II Цар Симеон

Slide 17

Назови имената на изучените бележити българи. а/ Български патриарх, най-бележитият книжовник през 14. век.

Slide 18

Назови имената на изучените бележити българи. б/ Светец, защитник на българите, основоположник на най-големия манастир.

Slide 19

Назови имената на изучените бележити българи. в/ Ученици на Кирил и Методий, първите български книжовници.

Slide 20

Да проверим!

Slide 21

Да проверим!

Slide 22

Да проверим!

Slide 23

Да проверим!

Slide 24

Да проверим!

Slide 25

Да проверим!

Slide 26

Да проверим!

Slide 27

Да проверим!

Slide 28

Да проверим!

Slide 29

Да проверим!

Slide 30

Да проверим!

Slide 31

Да проверим!

Slide 32

Поздравления за отличната работа!!! Всеки българин трябва да знае своята история!!! Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ Ползвани изображения: интернет

URL: