Παίζω με γράμματα και λέξεις - Ξξ

+343

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με γράμματα και λέξεις - Ξ ξ http://blogs.sch.gr/persidou/ ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

ξ Πάτα κλικ στα Ξ ξ με τη σειρά, για να βοηθήσεις το βατραχάκι να πάει στη μαμά του. ξ ζ Ξ ξ Ζ Ξ

Slide 3

Θανάσης Ζήσης Ξένια Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 4

νοσοκόμος οδηγός ξυλοκόπος Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 5

_υράφι ξ β ζ ξ Πάτα κλικ στο γράμμα που λείπει.

Slide 6

_φίας ξι δι ζι ξι Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 7

__στρα ξύ ξέ ξά ξύ Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 8

_δι ξί ξέ ξά ξί Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 9

Γαπυ__δα ξί ξά ξό ξί Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 10

τό__ ξο ζο δο ξο Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 11

μενε__ ξές ξής ξός ξές Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 12

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Πάτα κλικ στη σωστή απάντηση. Ο βασιλιάς Φωτιάς ζούσε σε παλάτι; Ο Φωτιάς άφηνε τη Χιονένια να βγει έξω; Ο Φωτιάς στερέωνε την πόρτα με ένα ξύλο; Ο Άνεμος άρπαξε τη Συννεφένια; ΝΑΙ ΟΧΙ

Slide 13

Πάτα κλικ στις λέξεις με τη σωστή σειρά και σχημάτισε το τραγούδι. φτερά. μεταξένια ταξίδι Ταξιδεύει

Slide 14

Πάτα κλικ στο γράμμα που λείπει. _άχαρη ζ ξ ζ _ίφος ξ ζ ξ μα_ιλάρι ξ ζ ξ πινέ_α ζ ξ ζ

Slide 15

ξ ύ λ α ξ ύ λ α

Slide 16

τ ό ξ ο τ ό ξ ο

Slide 17

α α δ δ π υ ξ ί π υ ξ ί

Slide 18

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις με ένα ακόμη γράμμα.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι επιλογής γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα γράμμα ξ συλλαβές λέξεις

URL: