Тектови задачи от умножение

+92

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Текстови задачи от умножение 3 клас Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ Ползваните изображения са от интернет.

Slide 2

7 . 92 = 7 . 29 Посочи вярната задача. 8 . 92 > 7 . 92

Slide 3

632 – 124 . 0 = 0 Посочи вярната задача. (415 . 2) : 2 = 415

Slide 4

444 . 2 – 444 < 444 Посочи вярната задача. 8 . 35 + 2 . 35 = 10 . 35

Slide 5

53 . 8 + 17 . 8 = 80 . 8 Посочи вярната задача. (844 + 59) – 844 = 59

Slide 6

Пример: 3 . 12лв. = 36лв. ( за пране на 3 килима) 7 . 15лв. = 105лв. (за 7 стомни) 6 . 10лв. = 60лв. (за 10 вази) Етнографски комплекс – музей, представлява възстановка на бита, културата и занаятчийството. 1 Състави задачи, като използваш данни от илюстрацията.

Slide 7

В грънчарска работилница всеки ден изработват 19 чинии, 15 гърнета и 28 чаши. Колко съдове ще изработят за една седмица? Реши по два начина. I начин: 7 . 19 + 7 . 15 + 7 . 28 = = 133 + 105 + 196 = = 434 ( съдове за една седмица) IIначин: 7 . (19 + 15 + 28) = = 7 . 62 = 434 ( съдове за една седмица) 2 РЕШЕНИЕ:

Slide 8

В тъкачницата на комплекса получили 125 кг бяла прежда, пет пъти повече червена и зелена – два пъти повече от бялата. 3 РЕШЕНИЕ: 5 . 125кг = 625кг (червена прежда) 2 . 125кг = 250кг ( зелена прежда) 125кг + 625кг + 250кг = 1000кг (общо)

Slide 9

РЕШЕНИЕ: I начин: 2 + 2 + 1 = 5 (кг прежда за 1 одеялo) 5 . 25 = 75 (кг прежда за 25 одеяла) II начин: (2 + 2 + 1 ) . 25 = = 5 . 25 = 75 (кг прежда за 25 одеяла)

Slide 10

РЕШЕНИЕ: 30 . 1 = 30 кг (бяла прежда за 30 одеяла) 30 . 2 = 60 кг (червена прежда за 30 одеяла) 30 . 2 = 60 кг (зелена прежда за 30 одеяла) 30 . 5 = 150 (кг общо прежда за 30 одеяла) Ще стигне за 30 одеяла. 40 . 1 = 40 кг (бяла прежда за 40 одеяла) 40 . 2 = 80 кг (червена прежда за 40 одеяла) 40 . 2 = 80 кг (зелена прежда за 40 одеяла) 40 . 5 = 200 (кг общо прежда за 40 одеяла) Ще стигне за 40 одеяла. 125кг (бяла прежда) 5 . 125кг = 625кг (червена прежда) 2 . 125кг = 250кг ( зелена прежда) 125кг + 625кг + 250кг = 1000кг (общо)

Slide 11

В етнографския комплекс организирали фолклорен празник. В него взели участие три хора с по 38 хористи всеки, два танцови състава с по 46 танцьори, 10 гайдари и 7 солови изпълнители. Колко общо са били участниците в празника? РЕШЕНИЕ: 3 . 38 + 2 . 46 + 10 + 7 = = 114 + 92 + 17 = = 223 (участници в празника) 4

Slide 12

Състави задачи за фигурите, използвани в дърворезбата за украса на къщата и ги реши. 75 броя РЕШЕНИЕ: 2 пъти повече 75 . 2 = 150 (във форма на цветя) 75 + 150 = 225 (общо фигури) 75 + 2 . 75 = 75 + 150 = 225 (общо фигури) 5

Slide 13

В ковачницата са изработили 800 медни съда. От тях 107 са чашки, 3 пъти повече менчета и останалите – джезвета. Колко джезвета са направили? 3 . 107 = 321 (менчета) РЕШЕНИЕ: I начин: 800 – (107 + 321)= = 800 – 428 = = 372( джезвета) II начин: 107 + 321 + х = 800 428 + х = 800 х = 800 – 428 х = 372( джезвета) 6

Slide 14

Състави задача за наградния фонд на конкурс за етнографско творчество, като използваш съкратения запис. За награден фонд на конкурса са предвидени 180лв. за народна носия и 3 пъти по-малко от тях за керамичен съд. Парите за пано са 300лв. и са 2 пъти повече от парите за меден съд. Колко лева е предвиденият награден фонд? 7

Slide 15

За награден фон на конкурса са предвидени 180лв. за народна носия и 3 пъти по-малко от тях за керамичен съд. Парите за пано са 300лв. и са 2 пъти повече от парите за меден съд. Колко лева е предвиденият награден фонд? РЕШЕНИЕ: I начин 180 : 3 = 60 (лв. за керамичен съд) 300 : 2 = 150 ( лв. за меден съд) 180лв. + 60лв. + 300лв. + 150 лв. = = 690 лв. (общо) II начин 180 + 180 : 3+ 300 + 300 : 2= = 180 + 60 + 300 + 150 = = 690 (лв. общо)

Slide 16

Бяхте чудесни! Поздравления!!! Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ До нови срещи!!!

URL: