Работа върху текст

+181

No comments posted yet

Comments

Slide 1

втори, трети и четвърти клас РАБОТА ВЪРХУ ТЕКСТ

Slide 2

Лъжливото   овчарче Едно момче станало овчарче. Веднъж, тъй като му било скучно, решило да се пошегува със своите съселяни и се разкрещяло с все сила: - Вълк! Вълк! Помогнете! Неколцина селяни мигом притичали с тояги и лопати в ръце. Момчето им се присмяло, доволно, че са се хванали на думите му. Тази история се повторила няколко пъти. Овчарчето се провиквало, селяните идвали и всеки път тревогата се оказвала фалшива. Но не щеш ли, в края на един горещ ден към стадото тихомълком се приближил вълк. Зърнало го момчето и започнало да вика за помощ. Само че този път не му повярвали. Овчарчето било загубило доверието на хората и никой не му се притекъл на помощ. Прочети текста.

Slide 3

Лъжливото   овчарче Едно момче станало овчарче. Веднъж, тъй като му било скучно, решило да се пошегува със своите съселяни и се разкрещяло с все сила: - Вълк! Вълк! Помогнете! Неколцина селяни мигом притичали с тояги и лопати в ръце. Момчето им се присмяло, доволно, че са се хванали на думите му. Тази история се повторила няколко пъти. Овчарчето се провиквало, селяните идвали и всеки път тревогата се оказвала фалшива. Но не щеш ли, в края на един горещ ден към стадото тихомълком се приближил вълк. Зърнало го момчето и започнало да вика за помощ. Само че този път не му повярвали. Овчарчето било загубило доверието на хората и никой не му се притекъл на помощ. 1.Текстът е: а) разказ; б) басня; в) приказка. Прочети текста и отговори на въпросите. Текстът е басня – кратка поучителна приказка.

Slide 4

2. Кои са героите в баснята? Лъжливото   овчарче Едно момче станало овчарче. Веднъж, тъй като му било скучно, решило да се пошегува със своите съселяни и се разкрещяло с все сила: - Вълк! Вълк! Помогнете! Неколцина селяни мигом притичали с тояги и лопати в ръце. Момчето им се присмяло, доволно, че са се хванали на думите му. Тази история се повторила няколко пъти. Овчарчето се провиквало, селяните идвали и всеки път тревогата се оказвала фалшива. Но не щеш ли, в края на един горещ ден към стадото тихомълком се приближил вълк. Зърнало го момчето и започнало да вика за помощ. Само че този път не му повярвали. Овчарчето било загубило доверието на хората и никой не му се притекъл на помощ. Героите в баснята са овчарчето и селяните.

Slide 5

Лъжливото   овчарче Едно момче станало овчарче. Веднъж, тъй като му било скучно, решило да се пошегува със своите съселяни и се разкрещяло с все сила: - Вълк! Вълк! Помогнете! Неколцина селяни мигом притичали с тояги и лопати в ръце. Момчето им се присмяло, доволно, че са се хванали на думите му. Тази история се повторила няколко пъти. Овчарчето се провиквало, селяните идвали и всеки път тревогата се оказвала фалшива. Но не щеш ли, в края на един горещ ден към стадото тихомълком се приближил вълк. Зърнало го момчето и започнало да вика за помощ. Само че този път не му повярвали. Овчарчето било загубило доверието на хората и никой не му се притекъл на помощ. 3. Коя дума е близкозначна на думата НЕКОЛЦИНА? а) няколко; б) много; в) млади.

Slide 6

Лъжливото   овчарче Едно момче станало овчарче. Веднъж, тъй като му било скучно, решило да се пошегува със своите съселяни и се разкрещяло с все сила: - Вълк! Вълк! Помогнете! Неколцина селяни мигом притичали с тояги и лопати в ръце. Момчето им се присмяло, доволно, че са се хванали на думите му. Тази история се повторила няколко пъти. Овчарчето се провиквало, селяните идвали и всеки път тревогата се оказвала фалшива. Но не щеш ли, в края на един горещ ден към стадото тихомълком се приближил вълк. Зърнало го момчето и започнало да вика за помощ. Само че този път не му повярвали. Овчарчето било загубило доверието на хората и никой не му се притекъл на помощ. 4. Какво означава думата МИГОМ? а) забавили се; б) веднага; в) бавно.

Slide 7

Лъжливото   овчарче Едно момче станало овчарче. Веднъж, тъй като му било скучно, решило да се пошегува със своите съселяни и се разкрещяло с все сила: - Вълк! Вълк! Помогнете! Неколцина селяни мигом притичали с тояги и лопати в ръце. Момчето им се присмяло, доволно, че са се хванали на думите му. Тази история се повторила няколко пъти. Овчарчето се провиквало, селяните идвали и всеки път тревогата се оказвала фалшива. Но не щеш ли, в края на един горещ ден към стадото тихомълком се приближил вълк. Зърнало го момчето и започнало да вика за помощ. Само че този път не му повярвали. Овчарчето било загубило доверието на хората и никой не му се притекъл на помощ. 5. Коя дума е близкозначна на думата ЗЪРНАЛО? а) погледнало; б) съзряло; в) чуло.

Slide 8

Лъжливото   овчарче Едно момче станало овчарче. Веднъж, тъй като му било скучно, решило да се пошегува със своите съселяни и се разкрещяло с все сила: - Вълк! Вълк! Помогнете! Неколцина селяни мигом притичали с тояги и лопати в ръце. Момчето им се присмяло, доволно, че са се хванали на думите му. Тази история се повторила няколко пъти. Овчарчето се провиквало, селяните идвали и всеки път тревогата се оказвала фалшива. Но не щеш ли, в края на един горещ ден към стадото тихомълком се приближил вълк. Зърнало го момчето и започнало да вика за помощ. Само че този път не му повярвали. Овчарчето било загубило доверието на хората и никой не му се притекъл на помощ. 6. В текста има: а) сравнение; б) рими; в) повторение. Повторение: Вълк! Вълк!

Slide 9

Лъжливото   овчарче Едно момче станало овчарче. Веднъж, тъй като му било скучно, решило да се пошегува със своите съселяни и се разкрещяло с все сила: - Вълк! Вълк! Помогнете! Неколцина селяни мигом притичали с тояги и лопати в ръце. Момчето им се присмяло, доволно, че са се хванали на думите му. Тази история се повторила няколко пъти. Овчарчето се провиквало, селяните идвали и всеки път тревогата се оказвала фалшива. Но не щеш ли, в края на един горещ ден към стадото тихомълком се приближил вълк. Зърнало го момчето и започнало да вика за помощ. Само че този път не му повярвали. Овчарчето било загубило доверието на хората и никой не му се притекъл на помощ. 7. Какво е овчарчето според текста? а) мързеливо; б) присмехулно; в) работливо. Защо го определи като такова? Запиши в тетрадката. Момчето им се присмяло, доволно, че са се хванали на думите му.

Slide 10

Лъжливото   овчарче Едно момче станало овчарче. Веднъж, тъй като му било скучно, решило да се пошегува със своите съселяни и се разкрещяло с все сила: - Вълк! Вълк! Помогнете! Неколцина селяни мигом притичали с тояги и лопати в ръце. Момчето им се присмяло, доволно, че са се хванали на думите му. Тази история се повторила няколко пъти. Овчарчето се провиквало, селяните идвали и всеки път тревогата се оказвала фалшива. Но не щеш ли, в края на един горещ ден към стадото тихомълком се приближил вълк. Зърнало го момчето и започнало да вика за помощ. Само че този път не му повярвали. Овчарчето било загубило доверието на хората и никой не му се притекъл на помощ. 8. Какви са селяните според текста? а) лъжливи; б) глупави; в) помагат в беда. Защо ги определи като такива? Запиши в тетрадката. Неколцина селяни мигом притичали с тояги и лопати в ръце.

Slide 11

9. На въпроса “ На кой герой искаш или не искаш да приличаш и защо?” второкласници отговорили така: Еми Сашо Чий отговор ти харесва: на Сашо, на Еми или на Петьо и защо? Петьо

Slide 12

10. Кое НЕ е поуката в баснята? а) Не лъжи, за да не попадаш в беда; б) Лошо е да загубиш доверието на хората; в) Печелиш, когато се шегуваш. Лъжливото   овчарче Едно момче станало овчарче. Веднъж, тъй като му било скучно, решило да се пошегува със своите съселяни и се разкрещяло с все сила: - Вълк! Вълк! Помогнете! Неколцина селяни мигом притичали с тояги и лопати в ръце. Момчето им се присмяло, доволно, че са се хванали на думите му. Тази история се повторила няколко пъти. Овчарчето се провиквало, селяните идвали и всеки път тревогата се оказвала фалшива. Но не щеш ли, в края на един горещ ден към стадото тихомълком се приближил вълк. Зърнало го момчето и започнало да вика за помощ. Само че този път не му повярвали. Овчарчето било загубило доверието на хората и никой не му се притекъл на помощ.

Slide 13

Лъжливото   овчарче Едно момче станало овчарче. Веднъж, тъй като му било скучно, решило да се пошегува със своите съселяни и се разкрещяло с все сила: - Вълк! Вълк! Помогнете! Неколцина селяни мигом притичали с тояги и лопати в ръце. Момчето им се присмяло, доволно, че са се хванали на думите му. Тази история се повторила няколко пъти. Овчарчето се провиквало, селяните идвали и всеки път тревогата се оказвала фалшива. Но не щеш ли, в края на един горещ ден към стадото тихомълком се приближил вълк. Зърнало го момчето и започнало да вика за помощ. Само че този път не му повярвали. Овчарчето било загубило доверието на хората и никой не му се притекъл на помощ. 11. Да променим края на баснята. Нека момчето си вземе поука преди да е станало късно. Този път хората не му повярвали. Викало момчето, молело се и през сълзи искало прошка. Съжалили го селяните. Притекли се на помощ и спасили стадото. Овчарчето им благодарило и се зарекло никога повече да не изрича лъжа.

Slide 14

Поздравления за чудесната работа! Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ Използваните изображения са от интернет.

URL: