El petit eriçó_pecha Kucha

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Treball realitzat per: Alicia Ribas Fernández Amanda Rodríguez Rodríguez Cira Roig Galdón

Slide 2

Justificació: Tema escollit Els sentiments. Per què?: Desenvolupa les habilitats socials bàsiques. Ajuda a familiaritzar-se amb el llenguatge escrit. Temàtica transversal. És una eina motivadora i atractiva. Títol del projecte: El petit eriçó denominació fàcil i senzilla.

Slide 3

Infants de 4 i 5 anys. Tractament transversal: aprofitar els esdeveniments que succeeixin al l’aula. Adaptació a les diferents NESE. Grup destinatari:

Slide 4

Les àrees que hem treballat són: Coneixement de si mateix i autonomia personal. Coneixement de l’entorn. Llenguatges: comunicació i representació. Tots els continguts que s’han de treballar en aquesta etapa només adquiriran sentit des de la globalitat de l’acció i a partir dels aprenentatges dels infants. Àrees tractades:

Slide 5

Les fites a aconseguir són clares i concises: Reconèixer els diferents sentiments. Saber seqüenciar escener en el temps. Exercitar la memòria. Desenvolupar estratègies de relació o emparellament. Aprendre a discriminar sons. Familiartizar als garrits amb el llenguatge escrit. Iniciar als infants en el llenguatge visual del recursos interactius. Millorar les destreses motrius dels infants amb el ratolí i teclat. Objectius:

Slide 6

El nostre projecte s’enceta amb un conte. El conte creat és El petit eriçó on es desenvolupa els sentiments més bàsics. El nostre propòsit es fer reflexionar als infants, des d’una perspectiva lúdica i didàctica, envers una temàtica rellevant com són els valors relacionats amb l’empatia, respecte i cooperació. Descripció general i orientacions d’ús:

Slide 7

Presentació dels personatges: Aquest és el nostre protagonista, l’eriçó: La Granota:

Slide 8

Cuc de Sant Antoni Gall

Slide 9

El conte:

Slide 11

El menú principal: Aquests són els botons:

Slide 12

  Cinc activitats són les que comporta el recurs interactiu: Fes clic als animals que estiguin contents. Fes clic als animals que estiguin tristos. Quina imatge va primer? Reconeixes aquest so? Uneix els punts per a trobar l’amistat. LES ACTIVITATS:

Slide 13

Primera activitat: Segona activitat:

Slide 14

Tercera activitat: Quarta activitat:

Slide 15

Cinquena activitat:

Slide 16

Qüestions organitzatives: Treballar amb les noves tecnologies dóna moltes possibilitats educatives. Nosatres recomanem treballar en petit grup, per a fomentar l’ajuda, col·laboració... Partirem dels coneixements previs dels alumnes. Volem aconseguir un aprenentatge significatiu.

Slide 17

Els rols dels diferents individus seran els següents: L'alumne. Ell és el centre del procés d’ensenyança – aprenentatge i la seva participació és allò rellevant en tot el procés. El professor. D’ell depèn el protagonisme dels infants durant el procés d'aprenentatge, per tant la seva actuació ha de ser activa, reflexiva i ajustada a cada situació. Tractament de les errades són un procés d’aprenentatge i signe de progrés.

Slide 18

La temporalització : l’explicació del conte serà durant una sessió i les activitats en dues sessions. En funció de les necessitats dels infants. Recursos materials: pissarra digital, un projector i ordinadors. Recursos humans: la mestra d’aula i una de suport. Espais: aula ordinària i sala d’ordinadors.

Slide 19

Realitzarem una avaluació mitjançant l’observació. Per a poder dur un seguiment de les activitats, enregistrarem en una graella les percepcions que anem tenint dels infants i dels seus aprenentatges. Hem creat una segona graella per a realitzar una avaluació dels aspectes més tècnics i estètics del nostre projecte. Pautes d’avaluació:

Slide 20

Presentació inicial dels personatges a una assemblea. Proposem dues tasques més per a poder complementar la unitat didàctica treballada: 1.- Representació del conte mitjançant titelles. 2.- Realització de dinàmiques de grup. Recursos complementaris:

Slide 21

http://www.flickr.com/photos/8363028@N08/3791297867/ http://pixabay.com/en/animals-baby-head-monkey-eyes-37394/ http://pixabay.com/en/baby-brown-small-happy-face-48551/ http://pixabay.com/en/simple-happy-cartoon-circles-47727/ http://pixabay.com/en/baby-blue-happy-cartoon-free-34580/ http://pixabay.com/en/frogs-frog-water-green-happy-34617/ http://pixabay.com/en/baby-head-green-worm-outline-32218/ http://pixabay.com/en/animals-cat-face-cartoon-mammals-30781/ http://pixabay.com/en/animals-girl-sleeping-cartoon-dog-30733/ http://pixabay.com/en/house-country-green-cloud-blue-32248/ http://pixabay.com/en/computer-icon-left-right-blue-31191/ http://pixabay.com/en/computer-icon-left-right-blue-31191/ http://pixabay.com/en/red-house-home-food-outline-35535/ http://pixabay.com/en/mouse-small-cartoon-rat-little-32880/ http://pixabay.com/en/dog-broken-pet-leg-sad-animal-46915/ http://pixabay.com/en/animals-cat-head-black-face-30694/ http://pixabay.com/en/animals-eyes-eye-green-alien-face-41606/ Webgrafia:

Slide 22

Moltes gràcies per la vostra atenció… … i perdonau per semblar lloros.

Summary: Aquest és un petit resum del nostre recurs interactiu: El petit eriçó. Creat a l'assignatura de Mitjans i Recursos Tecnológics de 4t de Grau d'Educació Infantil, a la Universitat de les Illes Balears (Seu Eivissa).

Tags: conte educació eriçó recurs interactiu sentiments

URL: