ΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

+506

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΦΕ 2 ΖΩΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Τα θηλαστικά είναι ζώα που θηλάζουν τα μικρά τους στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους.

Slide 3

Στα θηλαστικά ανήκουν ζώα με πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά, γι’ αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια για την κατάταξή τους.

Slide 4

ανάλογα με το είδος της τροφής τους τρέφονται με φυτά τρέφονται με ζώα τρέφονται με φυτά & ζώα

Slide 5

ανάλογα με τον τρόπο που γεννούν τα μικρά τους

Slide 6

σελ. 89

Slide 7

σελ. 89 λύκος λαγός τσακάλι γουρούνι πρόβατο αλεπού αρκούδα αγελάδα σελ. 90

Slide 8

καγκουρό τίγρης ορνιθόρυγχος όρκα μυρμηγκοφάγος κοάλα πίθηκος σελ. 90

Slide 9

σελ. 91 Τρωκτικά Προβοσκιδωτά Οπληφόρα Χειρόπτερα Κητώδη Σαρκοφάγα Πρωτεύοντα

Slide 10

σελ. 91

Slide 11

σελ. 92 Τρωκτικά Προβοσκιδωτά Οπληφόρα Χειρόπτερα Κητώδη Σαρκοφάγα Πρωτεύοντα ποντίκι άλογο χιμπαντζής νυχτερίδα δελφίνι τίγρης ελέφαντας φάλαινα σκίουρος πίθηκος πρόβατο λιοντάρι

Slide 20

σελ. 92 Ο σκύλος είναι σαρκοφάγο ζώο. Για να σκίζει την τρο-φή του, έχει μεγάλα και μυτερά δόντια. Η αγελάδα είναι φυτοφάγο ζώο, έχει πλατιά δόντια με μεγάλη επιφάνεια, για να μασά την τροφή της.

Slide 21

σελ. 92 Π Ι Θ Η Κ Ο Σ Τ Ι Γ Ρ Η Σ Δ Ε Λ Φ Ι Ν Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ Κ Ι Ο Υ Ρ Ο Σ Λ Ι Ο Ν Τ Α Ρ Ι Φ Α Λ Α Ι Ν Α Κ Ο Α Λ Α Γ Α Τ Α

Slide 22

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΖΩΑ - ΦΕ2

Tags: φυσική στ δημοτικού ζώα θηλαστικά φυτοφάγα σαρκοφάγα παμφάγα

URL: