Οι λίμνες της Ελλάδας (β΄ μέρος)

+43

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Οι λίμνες της Ελλάδας (β΄ μέρος) Κεφάλαιο 20ο Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από τον Πέτρο Σαμούχο.

Slide 2

Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε τις μεγαλύτερες φυσικές λίμνες της χώρας μας.

Slide 3

Ας τις θυμηθούμε!

Slide 4

Φυσικές και τεχνητές λίμνες

Slide 5

Οι μεγαλύτερες φυσικές λίμνες της χώρας μας!

Slide 6

Ας δούμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για τις ελληνικές λίμνες.

Slide 7

Οι ελληνικές λίμνες είναι σημαντικοί υγροβιότοποι.

Slide 8

Χλωρίδα

Slide 9

Η βλάστηση γύρω από τις λίμνες είναι σχεδόν πάντα πλούσια.

Slide 11

Πανίδα

Slide 12

Η πλούσια βλάστηση έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες πουλιά να βρίσκουν καταφύγιο στις ελληνικές λίμνες.

Slide 13

Στις λίμνες επίσης ζουν αρκετά είδη ψαριών και ερπετών.

Slide 14

Ξέρετε ότι υπάρχουν λίμνες που συνδέονται με τη μυθολογία και την ιστορία μας;

Slide 15

Αχερουσία Η λίμνη δεν υπάρχει σήμερα καθώς αποστραγγίστηκε τη δεκαετία του 1960.

Slide 16

Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ήταν μια από τις εισόδους του κάτω κόσμου, του Άδη.

Slide 17

Στυμφαλία Είναι μια ελώδης λίμνη στην ορεινή Κορινθία. Διατηρεί νερό κυρίως τους χειμερινούς μήνες.

Slide 18

Η λίμνη συνδέεται με τον Ηρακλή και τον άθλο με τις Στυμφαλίδες όρνιθες.

Slide 19

Ο άθλος πολύ πιθανόν να συμβολίζει την αποξήρανση των ελών της περιοχής, για να καταπολεμηθεί η αρρώστια της ελονοσίας.

Slide 20

Η λίμνη των Ιωαννίνων Η λίμνη της κυρα-Φροσίνης

Slide 21

Στα νερά της θανατώθηκε η κυρα-Φροσύνη μετά από απόφαση του Αλή Πασά.

Slide 22

Αλήθεια, τι είναι η λιμνοθάλασσα;

Slide 23

Πολλές φορές κοντά στις εκβολές των ποταμών δημιουργούνται ρηχές περιοχές, στις οποίες ανακατεύονται γλυκό και θαλασσινό νερό. Λιμνοθάλασσες

Slide 24

Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου Η πιο γνωστή λιμνοθάλασσα.

Slide 25

Στην περιοχή λειτουργούν πολλά ιχθυοτροφεία.

Slide 26

Άλλες σημαντικές λιμνοθάλασσες

Slide 27

Σύμβαση Ραμσάρ

Slide 28

Η συνθήκη Ραμσάρ προστατεύει Υγροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας

Slide 29

Υγροβιότοποι που έχουν ενταχθεί τη συνθήκη Ραμσάρ.

Slide 30

Καλό διάβασμα! Σαμούχος Πέτρος

Summary: Οι λίμνες της Ελλάδας

Tags: γεωγραφία

URL: