Με πινέλα και φαντασία

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Mε πινέλα και φαντασία

Slide 2

Ντίνα ντομάτα

Slide 3

λιοντάρι

Slide 4

ποντίκι

Slide 5

παντελόνι

Slide 6

ντουλάπα

Slide 7

Από το ένα στα πολλά

Slide 8

το λιοντάρι τα λιοντάρια

Slide 9

η ντομάτα οι ντομάτες

Slide 10

το ποντίκι τα ποντίκια

Slide 11

το παντελόνι τα παντελόνια

Slide 12

η ντουλάπα οι ντουλάπες

Slide 13

Το λιοντάρι και το ποντίκι

Slide 14

Ντίλι ντίλι το καντήλι Ντίλι ντίλι ντίλι, ντίλι το καντήλι που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι ντίλι ντίλι ντίλι. Πήγε και ο ποντικός και πήρε το φιτίλι μέσ’ από το καντήλι που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι ντίλι ντίλι ντίλι της κόρης το μαντίλι. Πάει και η γάτα που έφαγε τον ποντικό που πήρε το φιτίλι μέσ’ από το καντήλι που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι ντίλι ντίλι ντίλι της κόρης το μαντίλι.

Tags: γλώσσα

URL: