НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

+69

No comments posted yet

Comments

Slide 1

НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 3 клас обобщение Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

Slide 2

Османската държава

Slide 3

Делото на будителите

Slide 4

Нова просвета

Slide 5

Независима Българска църква 1870 Желязната църква „Свети Стефан“

Slide 6

Обновлението на живота

Slide 7

Освобождението на България 1878

Slide 8

С помощта на линията на времето разкажи за промените в живота на българите през 18. – 19. век. Включи: важните дати и имената на великите българи , с които ги свързваш. Съжителство и общуване между различни общности в османската империя.

Slide 9

„История славянобългарска“ – 1762 г. 1701 – 1801 / 18. век/ Линия на времето

Slide 10

Линия на времето 1801 – 1901 / 19. век/ Разкажи за делата на двамата будители.

Slide 11

Линия на времето 1801 – 1901 / 19. век/ Разкажи за посочените исторически събития и личностите, с които ги свързваш.

Slide 12

Разпознай бележитите личности и свържи изображенията със съответното описание. Будител и търговец от Котел, автор на първия български буквар. Монах от Хилендарския манастир, пръв български будител, автор на „История славянобългарска“. Борец за освобождението на България, създал комитети за подготовка на въстание. Известен като Апостола на свободата. Български поет и борец за освобождението, загинал като войвода на чета в Стара планина. Книжовник и будител, пръв последовател на Отец Паисий. Апостол от Априлското въстание, войвода на хвърковатата чета.

Slide 13

Назови думите по техните описания. а/ Как наричаме българите, посветили живота си да водят сънародниците си по пътя към просвета и духовна култура? НАРОДНИ БУДИТЕЛИ б/ Как се нарича училището, което е отделено от Църквата и дава полезни знания за живота и света? СВЕТСКО УЧИЛИЩЕ

Slide 14

Назови думите по техните описания. в/ Какво название използваме за предварително подготвен въоръжен бунт срещу властта? ВЪСТАНИЕ г/ Как били наречени българите, които доброволно се включили в руската армия през освободител- ната война? ОПЪЛЧЕНЦИ

Slide 15

Да проверим!

Slide 16

Да проверим!

Slide 17

Да проверим!

Slide 18

Да проверим!

Slide 19

Да проверим!

Slide 20

Да проверим!

Slide 21

Да проверим!

Slide 22

Да проверим!

Slide 23

Да проверим!

Slide 24

Поздравления за отличната работа!!! Всеки българин трябва да знае своята история!!! Ползвани изображения - интернет Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

URL: