Работа върху текст

+177

No comments posted yet

Comments

Slide 1

РАБОТА ВЪРХУ ТЕКСТ втори, трети и четвърти клас

Slide 2

Прочети текста. МРАВКАТА И ГЪЛЪБЪТ          Една жадна мравка, отишла до една вода, но била завлечена от нея и за малко да се удави. Един гълъб видял това. Откъснал от близкото дърво едно клонче и го хвърлил във водата. Мравката се качила на клончето и се спасила. Веднъж един ловец нагласил своя лък и тръгнал на лов за гълъби. Тъкмо щял да стрелне гълъба, мравката го видяла и го ухапала за крака. Ловецът трепнал и не можал да улучи гълъба. Езоп

Slide 3

МРАВКАТА И ГЪЛЪБЪТ          Една жадна мравка, отишла до една вода, но била завлечена от нея и за малко да се удави. Един гълъб видял това. Откъснал от близкото дърво едно клонче и го хвърлил във водата. Мравката се качила на клончето и се спасила. Веднъж един ловец нагласил своя лък и тръгнал на лов за гълъби. Тъкмо щял да стрелне гълъба, мравката го видяла и го ухапала за крака. Ловецът трепнал и не можал да улучи гълъба. Езоп 1.Текстът е: а) разказ; б) басня; в) стихотворение. Прочети текста и отговори на въпросите. Текстът е басня – кратка поучителна приказка. Обоснови своя отговор и го запиши.

Slide 4

2. Кои са героите в текста? Героите в текста са гълъбът и мравката. МРАВКАТА И ГЪЛЪБЪТ          Една жадна мравка, отишла до една вода, но била завлечена от нея и за малко да се удави. Един гълъб видял това. Откъснал от близкото дърво едно клонче и го хвърлил във водата. Мравката се качила на клончето и се спасила. Веднъж един ловец нагласил своя лък и тръгнал на лов за гълъби. Тъкмо щял да стрелне гълъба, мравката го видяла и го ухапала за крака. Ловецът трепнал и не можал да улучи гълъба. Езоп

Slide 5

3. Коя дума е близкозначна на думата НАГЛАСИЛ? а) намерил; б) купил; в) подготвил. МРАВКАТА И ГЪЛЪБЪТ          Една жадна мравка, отишла до една вода, но била завлечена от нея и за малко да се удави. Един гълъб видял това. Откъснал от близкото дърво едно клонче и го хвърлил във водата. Мравката се качила на клончето и се спасила. Веднъж един ловец нагласил своя лък и тръгнал на лов за гълъби. Тъкмо щял да стрелне гълъба, мравката го видяла и го ухапала за крака. Ловецът трепнал и не можал да улучи гълъба. Езоп

Slide 6

4. Какво означава изразът БИЛА ЗАВЛЕЧЕНА? а) водата я понесла; б) водата я заляла; в) плувала във водата. МРАВКАТА И ГЪЛЪБЪТ          Една жадна мравка, отишла до една вода, но била завлечена от нея и за малко да се удави. Един гълъб видял това. Откъснал от близкото дърво едно клонче и го хвърлил във водата. Мравката се качила на клончето и се спасила. Веднъж един ловец нагласил своя лък и тръгнал на лов за гълъби. Тъкмо щял да стрелне гълъба, мравката го видяла и го ухапала за крака. Ловецът трепнал и не можал да улучи гълъба. Езоп

Slide 7

5. Защо мравката отишла до водата? а) защото пътят й минавал край водата; б) защото била жадна; в) защото там я чакал гълъбът. МРАВКАТА И ГЪЛЪБЪТ          Една жадна мравка, отишла до една вода, но била завлечена от нея и за малко да се удави. Един гълъб видял това. Откъснал от близкото дърво едно клонче и го хвърлил във водата. Мравката се качила на клончето и се спасила. Веднъж един ловец нагласил своя лък и тръгнал на лов за гълъби. Тъкмо щял да стрелне гълъба, мравката го видяла и го ухапала за крака. Ловецът трепнал и не можал да улучи гълъба. Езоп

Slide 8

6. Как гълъбът помогнал на мравката: а) подал й клонче; б) подал й крилцето си; в) не й помогнал. МРАВКАТА И ГЪЛЪБЪТ          Една жадна мравка, отишла до една вода, но била завлечена от нея и за малко да се удави. Един гълъб видял това. Откъснал от близкото дърво едно клонче и го хвърлил във водата. Мравката се качила на клончето и се спасила. Веднъж един ловец нагласил своя лък и тръгнал на лов за гълъби. Тъкмо щял да стрелне гълъба, мравката го видяла и го ухапала за крака. Ловецът трепнал и не можал да улучи гълъба. Езоп

Slide 9

7. Как мравката се отблагодарила? Огради НЕВЕРНИЯ отговор: а) ухапала ловеца; б) спасила гълъба от изстрела; в) предупредила гълъба за опасността. МРАВКАТА И ГЪЛЪБЪТ          Една жадна мравка, отишла до една вода, но била завлечена от нея и за малко да се удави. Един гълъб видял това. Откъснал от близкото дърво едно клонче и го хвърлил във водата. Мравката се качила на клончето и се спасила. Веднъж един ловец нагласил своя лък и тръгнал на лов за гълъби. Тъкмо щял да стрелне гълъба, мравката го видяла и го ухапала за крака. Ловецът трепнал и не можал да улучи гълъба. Езоп

Slide 10

8. Какъв НЕ е гълъбът според текста? а) състрадателен; б) безразличен; в) помага в беда. Обоснови отговора си. Запиши. Гълъбът не е безразличен, а е състрадателен и помага на мравката, която е в беда. МРАВКАТА И ГЪЛЪБЪТ          Една жадна мравка, отишла до една вода, но била завлечена от нея и за малко да се удави. Един гълъб видял това. Откъснал от близкото дърво едно клонче и го хвърлил във водата. Мравката се качила на клончето и се спасила. Веднъж един ловец нагласил своя лък и тръгнал на лов за гълъби. Тъкмо щял да стрелне гълъба, мравката го видяла и го ухапала за крака. Ловецът трепнал и не можал да улучи гълъба. Езоп

Slide 11

9. Каква НЕ е мравката според текста? а) благодарна; б) помага в беда; в) неблагодарна. Обоснови отговора си. Запиши. Мравката е благодарна на своя спасител и го предпазва от изстрела на ловеца. МРАВКАТА И ГЪЛЪБЪТ          Една жадна мравка, отишла до една вода, но била завлечена от нея и за малко да се удави. Един гълъб видял това. Откъснал от близкото дърво едно клонче и го хвърлил във водата. Мравката се качила на клончето и се спасила. Веднъж един ловец нагласил своя лък и тръгнал на лов за гълъби. Тъкмо щял да стрелне гълъба, мравката го видяла и го ухапала за крака. Ловецът трепнал и не можал да улучи гълъба. Езоп

Slide 12

10. Коя е поуката в баснята? а) Пази се от ловеца; б) Доброто винаги се възнаграждава; в) Помагай само на онзи, който ти помага. МРАВКАТА И ГЪЛЪБЪТ          Една жадна мравка, отишла до една вода, но била завлечена от нея и за малко да се удави. Един гълъб видял това. Откъснал от близкото дърво едно клонче и го хвърлил във водата. Мравката се качила на клончето и се спасила. Веднъж един ловец нагласил своя лък и тръгнал на лов за гълъби. Тъкмо щял да стрелне гълъба, мравката го видяла и го ухапала за крака. Ловецът трепнал и не можал да улучи гълъба. Езоп

Slide 13

11. Какво друго заглавие е подходящо за баснята? Запиши своето предложение за заглавие. МРАВКАТА И ГЪЛЪБЪТ          Една жадна мравка, отишла до една вода, но била завлечена от нея и за малко да се удави. Един гълъб видял това. Откъснал от близкото дърво едно клонче и го хвърлил във водата. Мравката се качила на клончето и се спасила. Веднъж един ловец нагласил своя лък и тръгнал на лов за гълъби. Тъкмо щял да стрелне гълъба, мравката го видяла и го ухапала за крака. Ловецът трепнал и не можал да улучи гълъба. Езоп Спасителят Приятели Благодарност Добрини

Slide 14

Поздравления за чудесната работа! Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ Използваните изображения са от интернет.

URL: