Σκανταλιές (Α΄ Τάξη-5η ενότητα)

+126

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ http://blogs.sch.gr/persidou/

Slide 2

Ένωσε κάθε εικόνα με τη λέξη που πρέπει. (Πάτα κλικ πρώτα σε μια στην αριστερή στήλη και μετά στη δεξιά ) οικογένεια αίθουσα εικόνα ντομάτα μπάλα

Slide 3

είμαι ειρήνη είκοσι Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 4

Αιμίλιος Αιμιλία Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 5

Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει. οικοδομή οικόπεδο οικοδόμος

Slide 6

Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει. μπαλόνια μπανάνα μπάλα

Slide 7

Ντίνα Ντίνος Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 8

πε__νός τει τιε τει Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 9

ση___α μαί μία μαί Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 10

λύ___ κοι κιο κοι Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 11

ιππόκα___ μπος μοπς πμος μπος Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 12

ελέφα___ ντας νατς τνας ντας Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 13

γράφει κόβει βάφει ψήνει τρέχει Ένωσε την κάθε εικόνα με τη λέξη (ρήμα) που πρέπει. (Πάτα κλικ πρώτα σε μια στην αριστερή στήλη και μετά στη δεξιά )

Slide 14

χαίρομαι Ένωσε κάθε εικόνα με τη λέξη (ρήμα) που πρέπει. (Πάτα κλικ πρώτα σε μια στην αριστερή στήλη και μετά στη δεξιά ) πλένομαι γυμνάζομαι σκέφτομαι κουνιέμαι

Slide 15

ποντικοί λαγοί ήλιος ελέφαντες ο οι οι ο οι ο Πάτα κλικ στη σωστή λέξη (άρθρο) . οι ο

Slide 16

μπότες μπάλα μπανάνα μπογιές η οι οι η η οι Πάτα κλικ στη σωστή λέξη (άρθρο) . οι η

Slide 17

ο ο ί ί ψ υ γ ε ψ υ γ ε

Slide 18

α α ί ί σ η μ α σ η μ α

Slide 19

ί ί α ε τ ο α ε τ ο

Slide 20

ς ς ε ε μ π ό τ μ π ό τ

Slide 21

α α ι ι δ ό ν τ δ ό ν τ

Slide 22

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Πσιχνίδι επανάληψης ει, αι, οι, μπ, ντ, άρθρων η-οι, καταλήξεων -ω, -μαι

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα γράμματα συλλαβές λέξεις άρθρα καταλήξεις -μαι

URL: