Λύνω προβλήματα με ποσοστά Βρίσκω την τελική τιμή

+52

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή Γ.Φ.

Slide 2

Βρίσκω την τελική τιμή Όταν ένα ποσό (αρχική τιμή) μεταβάλλεται κατά ένα ποσοστό, για να βρούμε τη νέα του τιμή (τελική τιμή): Υπολογίζουμε πρώτα το μέρος του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό (αύξηση ή μείωση της αρχικής τιμής) Προσθέτουμε ή αφαιρούμε το μέρος αυτό στην αρχική τιμή, ανάλογα αν η μεταβολή είναι αύξηση ή μείωση και βρίσκουμε την τελική τιμή

Slide 3

Βρίσκω την τελική τιμή * ποσοστό τιμής = αρχική τιμή ποσοστό % αρχική τιμή (+ -) ποσοστό τιμής = τελική τιμή

Slide 4

Παράδειγμα Πόσος θα γίνει ένας μισθός 1.000 €, αν αυξηθεί κατά 3% ; α) η αύξηση είναι: ή 1.000 * 3 = 100 β) η τελική τιμή είναι: 30 € 1.030 € 1.000 + 30 = 1.000 * 0,03

Slide 5

Παράδειγμα Πόσο θα πουληθεί ένα ρολόι αξίας 250 €, αν γίνει έκπτωση 12% ; α) η έκπτωση είναι: ή 250 * 12 = 100 β) η τελική τιμή είναι: 250 * 0,12 30 € 220 € 250 – 30 =

Slide 6

Βρίσκω την τελική τιμή Στα ποσοστά, τα ποσά είναι πάντα ανάλογα μεταξύ τους (πχ αν διπλασιαστεί το ποσοστό μιας έκπτωσης, διπλασιάζεται και το ποσό της έκπτωσης). Μπορούμε, λοιπόν, για να λύσουμε τα προβλήματα των ποσοστών, να χρησιμοποιούμε, όποια από τις τρεις μεθόδους λύσης προβλημάτων ποσοστών θέλουμε (αναγωγή στη μονάδα, πίνακα αναλογίας, απλή μέθοδο των τριών)

Slide 7

Σύντομος τρόπος Αφού η αρχική τιμή είναι το 100% του ποσού, για να βρω την τελική τιμή, πολλαπλασιάζω την αρχική τιμή με το ποσοστό 100% αυξημένο ή μειωμένο ανάλογα με τη μεταβολή του ποσοστού.

Slide 8

Παράδειγμα 1ο Πόσος θα γίνει ένας μισθός 1.000 €, αν αυξηθεί κατά 3%; 100% + 3% = 1.000 * 1,03 ή 1.000 * 103 = 100 103% 1.030 €

Slide 9

Παράδειγμα 2ο Πόσο θα πουληθεί ένα ρολόι αξίας 250 €, αν γίνει έκπτωση 12% ; 100% – 12% = 250 * 0,88 ή 250 * 88 = 100 Γιάννης Φερεντίνος 88% 220 €

URL: