Λύνω προβλήματα με ποσοστά Βρίσκω την αρχική τιμή

+49

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή Γ.Φ.

Slide 2

Βρίσκω την αρχική τιμή ενός ποσού Όταν το ζητούμενο σ’ ένα πρόβλημα με ποσοστά είναι η αρχική τιμή, για να την υπολογίσουμε αρκεί να γνωρίζουμε το ποσοστό % και μια τιμή ακόμα. Σχηματίζουμε αναλογία, προσέχοντας ποια ποσά μάς δίνονται και ποια ποσά πρέπει να βρούμε.

Slide 3

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δεν είναι απαραίτητο να υπολογίζουμε την τιμή που δεν χρειάζεται. (π.χ. την τελική τιμή, αν αυτή δε μας είναι αναγκαία)

Slide 4

Βρίσκω την αρχική τιμή ενός ποσού όταν γνωρίζω το ποσοστό και την τελική τιμή Σχηματίζω αναλογία Το ένα μου ποσό είναι η αρχική τιμή, που σε ποσοστό είναι το 100% Το άλλο μου ποσό είναι η τελική τιμή, οπότε πρέπει να υπολογίσω το ποσοστό της επί τοις %, προσθέτοντας ή αφαιρώντας στο 100% το ποσοστό που ήδη γνωρίζω

Slide 5

Γνωρίζω το ποσοστό και την τελική τιμή - Παράδειγμα Μια φόρμα γυμναστικής στην οποία έγινε έκπτωση 20%, πουλήθηκε 64 €. Ποια η τιμή της πριν την έκπτωση; Αν η φόρμα στοίχιζε 100 €, θα πουλιόταν 80 €. Με πίνακα: Η εξίσωση είναι: 80 * χ = χ = 64 * 100    80 * χ = 6.400 6.400 : 80 χ = 80 €

Slide 6

Βρίσκω την αρχική τιμή ενός ποσού όταν γνωρίζω το ποσοστό % και την τιμή που αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει Σχηματίζω αναλογία Το ένα μου ποσό είναι η αρχική τιμή, που σε ποσοστό είναι το 100% Το άλλο μου ποσό είναι το ποσοστό, που γνωρίζω και το επί τοις % και την αξία του Παρατηρούμε ότι τελική τιμή δεν υπάρχει και άρα δεν μας ενδιαφέρει

Slide 7

Γνωρίζω το ποσοστό % και την τιμή που αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει Παράδειγμα Σε μια φόρμα γυμναστικής έγινε έκπτωση 20%. Η έκπτωση ήταν 15 €. Πόσο κόστιζε πριν την έκπτωση; Με πίνακα: Η εξίσωση είναι: 20 * χ = χ = Η τελική τιμή δεν μας ενδιαφέρει.    15 * 100 20 * χ = 1.500 1.500 : 20 χ = 75 €

Slide 8

Βρίσκω την τελική τιμή ενός ποσού όταν γνωρίζω το ποσοστό % και την τιμή που αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει Σχηματίζω αναλογία Το ένα μου ποσό είναι η τελική τιμή, οπότε πρέπει να υπολογίσω το ποσοστό της επί τοις %, προσθέτοντας ή αφαιρώντας στο 100% το ποσοστό που ήδη γνωρίζω Το άλλο μου ποσό είναι το ποσοστό, που γνωρίζω και το επί τοις % και την αξία του

Slide 9

Γνωρίζω το ποσοστό% και την τιμή που αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει Παράδειγμα Μια σύνταξη πήρε αύξηση 5%, δηλαδή 21 €. Πόση ήταν η σύνταξη με την αύξηση; Αν η σύνταξη ήταν 100 €, τώρα θα ήταν 105 €. Με πίνακα: Η εξίσωση είναι: 5 * χ = χ = Η αρχική τιμή δεν μας ενδιαφέρει. 21 * 105 5 * χ = 2.205 2.205 : 5 χ = 441 €   

Slide 10

Γενική μέθοδος σχηματισμού πινάκων ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να κατανοούμε τι δεδομένα μας δίνει το πρόβλημα και τι μας ζητάει πριν αρχίσουμε τη λύση του. Υπάρχει ένας πίνακας που καλύπτει όλες τις περιπτώσεις: Αφού συμπληρώσουμε τη δεξιά στήλη με το γνωστό αριθμό και το χ, διαγράφουμε τη μια από τις 3 γραμμές που μας είναι άχρηστη Γιάννης Φερεντίνος

URL: