Думите при общуване

+86

No comments posted yet

Comments

zlati_68 (6 years ago)

Аз благодаря, Мери! :)

Slide 2

Зайко и Байко са братчета, но те си приличат не само по външен вид, а и по характер. Докажи! Зайко Байко любезен вежлив добродушен сърдечен дяволит закачлив

Slide 3

При общуване търсим най-подходящата дума. Избираме я сред нейните синоними. Синонимите са думи близки по значение, но с различен звуков състав. учтив вежлив любезен

Slide 4

1. Паун и лястовица Паунът казал на лястовичката: – Какво казват за мен другите птици? – За тебе – казала малката птичка – всички едно и също нещо казват! – Че съм най-драголюбен хубавец, нали?! – казал паунът. – Не! – казала лястовичката, – че си богато пременен глупец! Стоян Михайловски 1.попитал 2.приказват 3.отговорила 4.говорят 5.рекъл 6.отвърнала 1 2 3 4 5 6

Slide 5

2. смел тъга зъл шише дума храбър лош слово бутилка мъка

Slide 6

С флумастер син рисува моето момче, а после, без да се страхува, започва с водните бои. Зайчето драго зъбките си мило. Не оставяй в гори огън да се възпламенява. С флумастер син рисува моят син, а после, без да се бои, започва с водните бои. Зайчето мило зъбките си мило. Не оставяй в гори огън да гори. 3.

Slide 7

4. . група . група умен, нежна, мъдър, разумен, мила, ласкава спорим, разговаряме, чедо, дете, беседваме, син Да проверим!

Slide 8

5.

Slide 10

Коя дума е синоним на думата отегчение? а) интерес; б) скука; в) тежест. скука

Slide 11

Коя дума НЕ е синоним на думата мил? а) драг; б) умил; в) скъп. умил

Slide 12

На кой ред всички думи са синоними? а) студен, студ, леден; б) тъга, мъка, жал; в) скъп, безценен, скъперник. тъга, мъка, жал

Slide 13

На кой ред всички думи са синоними? а) създател, творец, танцьор; б) родина, отечество, татковина; в) успех, благополучие, загуба. родина, отечество, татковина

URL: