Το χαμένο κλειδί (Γλώσσα Α΄- 6η ενότητα)

+121

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ http://blogs.sch.gr/persidou/

Slide 2

γκαζάκι τζάκι ευρώ αυγό τσάντα Ένωσε κάθε εικόνα με τη λέξη που πρέπει. (Πάτα κλικ πρώτα σε μια στην αριστερή στήλη και μετά στη δεξιά )

Slide 3

Ένωσε κάθε εικόνα με τη λέξη που πρέπει. (Πάτα κλικ πρώτα σε μια στην αριστερή στήλη και μετά στη δεξιά ) άγγελος φλιτζάνι χορεύτρια παπούτσια ναύτης

Slide 4

στεκούρι τσεκούρι Πάτα κλικ στο σωστό.

Slide 5

ζτίτζικας τζίτζικας Πάτα κλικ στο σωστό.

Slide 6

Πάτα κλικ στο σωστό. μυρμήκγι μυρμήγκι

Slide 7

ζυεγάρι ζευγάρι Πάτα κλικ στο σωστό.

Slide 8

πύεκο πεύκο Πάτα κλικ στο σωστό.

Slide 9

αστρονύατης αστροναύτης Πάτα κλικ στο σωστό.

Slide 10

Πάτα κλικ στο σωστό. πύρυαλος πύραυλος

Slide 11

κα___βίδι τσα τασ στα τσα Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 12

σαλι___ρι γκά γάκ κγά γκά Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 13

___μι τζά τσά ζτά τζά Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 14

θη___ρός σαυ συα σαυ Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 15

___τότητα ταυ τυα ταυ Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 16

χο___τρια ρεύ ρέυ ραί ρεύ Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 17

__αγγέλιο ευ ει εβ ευ Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 18

χορεύτριες κατσίκα πιτζάμα σαύρες η οι οι η η οι Πάτα κλικ στη σωστή λέξη (άρθρο) . οι η

Slide 19

ο ναύτ_ς το φεγγάρ_ ο ταξιτζ_ς ι η ι η ι η ή ί ή το τσεκούρ_ ι η ι Πάτα κλικ στο γράμμα που λείπει.

Slide 20

πύραυλοι κατσαρίδα χιμπατζήδες παράγκα η οι οι η η οι Πάτα κλικ στη σωστή λέξη (άρθρο) . οι η

Slide 21

α α π ί τ σ π ί τ σ

Slide 22

ι ι κ κ ά ά π α γ κ π α γ κ

Slide 23

ι ι τ ζ ά κ τ ζ ά κ

Slide 24

ε υ ρ ώ ε υ ρ ώ

Slide 25

ο ο π ε ύ κ π ε ύ κ

Slide 26

α υ γ ό α υ γ ό

Slide 27

ς ς η η ν α ύ τ ν α ύ τ

Slide 28

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Παιχνίδι επανάληψης τσ, γκ, γγ, τζ, ευ, αυ, άρθρων η-οι, καταλήξεων -ι, -η

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα συλλαβές λέξεις άρθρα η-οι καταλήξεις

URL: