Съчиняване по опорни думи и изрази

+111

No comments posted yet

Comments

zlati_68 (5 years ago)

Благодаря, Мери! И аз с нетърпение чакам твоите.

Slide 2

Брезичка Пред къщата на един старец растеше брезичка . Всяка сутрин старият човек заставаше до прозореца и гледаше зарадван към нея. Там, кацнало върху гола вейка, сладко си пееше едно жълто синигерче. Старецът дълго се застоявяше на прозореца и слушаше ранобудничето. През целия ден тoй беше весел и работата му вървеше. Ала наскоро една кола налетя на брезичката и я пречупи. Старецът се просълзи и започно да въздиша: – Ех, отиде ми  брезичката.  – Не тъжи, дядо, за брезичката, ще я платя. – рече шофьорът. А старецът отвърна: – Жално ми е за дръвчето и за песента на птиченцето, което ме веселеше. Думите и изразите, които често се повтарят в текста, се наричат опорни думи. Открий опорните думи в текста.

Slide 3

Опорните думи и изрази ни помагат да съставим текст – басня, разказ, приказка или стихотворение.

Slide 4

Поетите пишат стихове. Искаш ли да си поет?  Опитай да съчиняваш заедно с поета Иван Кръстев. Кои думи ще направят благозвучен текста? Добави ги. хавлия блато

Slide 5

Подреди изреченията в четиристишие и го запиши. А е време за вечеря! В мрака как да се намеря? Охлюв – Сам във себе си се скрих! Плаче охлювът с глас тих:

Slide 6

Да проверим. А е време за вечеря! В мрака как да се намеря? Охлюв – Сам във себе си се скрих! Плаче охлювът с глас тих:

Slide 7

Раздели текста на четири стиха и го препиши като стихотворение. Ежова постеля – Дайте ми постеля мека! – ежът сълзи рони. – Напълнете ми дюшека не с пух, а с пирони!

Slide 8

Ежова постеля – Дайте ми постеля мека! – ежът сълзи рони. – Напълнете ми дюшека не с пух, а с пирони! Да проверим.

Slide 9

Кои са липсващите думи в стихотворенията на второкласниците?

Slide 10

Кои са липсващите думи в стихотворенията на второкласниците?

Slide 11

Кои са липсващите думи в стихотворенията на второкласниците?

Slide 12

Съчини и ти свое стихотворение. Избери си от посочените опорни думи и изрази. Запиши своето стихотворение в тетрадката. ?

URL: