Ευθύς και πλάγιος λόγος

+116

No comments posted yet

Comments

amalitsa (3 years ago)

Πολύ καλό!

amalitsa (3 years ago)

Πολύ καλό!

Slide 1

Ευθύς και πλάγιος λόγος Γ.Φ.

Slide 2

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ Ο λόγος, κατά τον οποίο ακούμε, ή διαβάζουμε τα λόγια κάποιου προσώπου, έτσι ακριβώς όπως τα είπε, λέγεται ευθύς λόγος. Στον ευθύ λόγο τα λόγια του προσώπου που μιλάει τα βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά («» ) ή βάζουμε μπροστά τους μια παύλα ( - ) «Τι θα κάνουμε σήμερα στη μουσική;» ή - Τι θα κάνουμε σήμερα στη μουσική;

Slide 3

ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Ο λόγος κατά τον οποίο ακούμε ή διαβάζουμε τα λόγια κάποιου προσώπου όχι όπως ακριβώς τα είπε, αλλά όπως μας τα μεταφέρει ένα άλλο πρόσωπο λέγεται πλάγιος λόγος. Τα παιδιά ρώτησαν τη δασκάλα τι θα κάνουν σήμερα στη μουσική.

Slide 4

Πώς μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο; Όταν μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, κάνουμε και ορισμένες αλλαγές σχετικά με: τα πρόσωπα που μιλούν τους συνδέσμους τα ρήματα τα πρόσωπα των ρημάτων

Slide 5

Μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, αλλάζοντας: τα πρόσωπα που μιλούν, τα οποία πρέπει να τα δηλώνουμε είτε με το όνομά τους είτε με κάποια αντωνυμία. Ευθύς λόγος «Πότε θα φύγεις;» «Σε δυο μέρες θα φύγω». Πλάγιος λόγος Η Μαρία ρώτησε το Νίκο πότε θα φύγει κι εκείνος απάντησε πως θα φύγει σε δυο μέρες. 

Slide 6

Μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, αλλάζοντας: τους συνδέσμους (ότι, πως, να ,αν κ.ά. ) που πολλές φορές είναι απαραίτητο να τους προσθέσουμε, για να συνδεθούν οι προτάσεις μεταξύ τους. Ευθύς λόγος «Φύγε αμέσως» του φώναξε. «Θα φύγω όποτε θέλω» της είπε. Πλάγιος λόγος Του φώναξε να φύγει αμέσως κι εκείνος είπε πως θα έφευγε όποτε ήθελε. 

Slide 7

τα ρήματα που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε, αν δε μας δίνονται, για να εισάγουμε τον πλάγιο λόγο. Τα ρήματα που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι τα: λέω, υποστηρίζω, αναφέρω, απαντώ, ρωτώ, διατάζω, παρακαλώ, ζητώ κ.ά. Μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, αλλάζοντας: Ευθύς λόγος «Θα έρθεις μαζί μου;» «Δεν ξέρω ακόμα» Πλάγιος λόγος Τον ρώτησε αν θα έρθει μαζί της κι εκείνος απάντησε ότι δεν ήξερε ακόμα. 

Slide 8

Μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, αλλάζοντας: τα πρόσωπα των ρημάτων ( που αλλάζουν, μπαίνουν στο γ΄ ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο) ή τις αντωνυμίες Ευθύς λόγος «Εγώ δε θέλω να έρθω». Πλάγιος λόγος Είπε ότι αυτή δεν θέλει να έρθει. 

Slide 9

Αλλαγές που γίνονται στις εγκλίσεις κατά τη μετατροπή του λόγου από ευθύ σε πλάγιο και αντίστροφα:

Slide 10

Να θυμάσαι ότι: Όταν μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές και στους χρόνους των ρημάτων, ανάλογα με το τι θέλει να πει κάθε φορά ο ομιλητής. Ευθύς λόγος «Πού πας;» με ρώτησε. Πλάγιος λόγος Με ρώτησε που πάω. ή Με ρώτησε που πήγα. 

Slide 11

Να θυμάσαι ότι: Β. Στον πλάγιο λόγο δε βάζουμε εισαγωγικά, διπλή τελεία, κόμματα ή παύλες. Πχ. Η μητέρα ρώτησε την Ελένη αν έγραψε τις ασκήσεις των μαθηματικών κι εκείνη απάντησε ότι έχει τελειώσει τις μισές. Γιάννης Φερεντίνος

URL: