Маша - четене с разбиране

+115

No comments posted yet

Comments

Slide 2

…Отишли момичетата в гората, започнали да берат ягоди и гъби. И ето Машенка – дръвче след дръвче, плод след плод – се отдалечила от дружките си. Започнала да се вайка, започнала да ги вика, а приятелките й не чуват, не отговарят. Ходила, ходила Машенка из гората и съвсем се загубила. Влязла в най-големия пущинак, в най-гъстите гори. Гледа – има къщичка. Почукала Машенка на вратата – никой не отговорил. Бутнала вратата – и вратата се отворила. Влязла Машенка в къщичката, седнала на пейката пред прозореца. Седнала и мисли: “Кой ли живее тук? Защо никой не се вижда?…” А в тази къщичка живеел най-големият мечок… Прочети текста. Кой е главният герой? В текста се разказва за Маша, която е главният герой.

Slide 3

Прочети текста и отговори на въпросите. …Отишли момичетата в гората, започнали да берат ягоди и гъби. И ето Машенка – дръвче след дръвче, плод след плод – се отдалечила от дружките си. Започнала да се вайка, започнала да ги вика, а приятелките й не чуват, не отговарят. Ходила, ходила Машенка из гората и съвсем се загубила. Влязла в най-големия пущинак, в най-гъстите гори. Гледа – има къщичка. Почукала Машенка на вратата – никой не отговорил. Бутнала вратата – и вратата се отворила. Влязла Машенка в къщичката, седнала на пейката пред прозореца. Седнала и мисли: “Кой ли живее тук? Защо никой не се вижда?…” А в тази къщичка живеел най-големият мечок… Къде отишли момичетата? а) в планината; б) край реката; в) в гората.

Slide 4

Прочети текста и отговори на въпросите. …Отишли момичетата в гората, започнали да берат ягоди и гъби. И ето Машенка – дръвче след дръвче, плод след плод – се отдалечила от дружките си. Започнала да се вайка, започнала да ги вика, а приятелките й не чуват, не отговарят. Ходила, ходила Машенка из гората и съвсем се загубила. Влязла в най-големия пущинак, в най-гъстите гори. Гледа – има къщичка. Почукала Машенка на вратата – никой не отговорил. Бутнала вратата – и вратата се отворила. Влязла Машенка в къщичката, седнала на пейката пред прозореца. Седнала и мисли: “Кой ли живее тук? Защо никой не се вижда?…” А в тази къщичка живеел най-големият мечок… Какво започнали да берат момичетата? а) ябълки и гъби; б) ягоди и гъби; в) ягоди и цветя.

Slide 5

Прочети текста и отговори на въпросите. …Отишли момичетата в гората, започнали да берат ягоди и гъби. И ето Машенка – дръвче след дръвче, плод след плод – се отдалечила от дружките си. Започнала да се вайка, започнала да ги вика, а приятелките й не чуват, не отговарят. Ходила, ходила Машенка из гората и съвсем се загубила. Влязла в най-големия пущинак, в най-гъстите гори. Гледа – има къщичка. Почукала Машенка на вратата – никой не отговорил. Бутнала вратата – и вратата се отворила. Влязла Машенка в къщичката, седнала на пейката пред прозореца. Седнала и мисли: “Кой ли живее тук? Защо никой не се вижда?…” А в тази къщичка живеел най-големият мечок… Защо се изгубила Маша? а) отдалечила се от дружките си; б) искала да се скрие; в) срещнала мечока.

Slide 6

Прочети текста и отговори на въпросите. …Отишли момичетата в гората, започнали да берат ягоди и гъби. И ето Машенка – дръвче след дръвче, плод след плод – се отдалечила от дружките си. Започнала да се вайка, започнала да ги вика, а приятелките й не чуват, не отговарят. Ходила, ходила Машенка из гората и съвсем се загубила. Влязла в най-големия пущинак, в най-гъстите гори. Гледа – има къщичка. Почукала Машенка на вратата – никой не отговорил. Бутнала вратата – и вратата се отворила. Влязла Машенка в къщичката, седнала на пейката пред прозореца. Седнала и мисли: “Кой ли живее тук? Защо никой не се вижда?…” А в тази къщичка живеел най-големият мечок… Какво направила Маша, за да намери приятелките си? Запиши отговора си.

Slide 7

Прочети текста и отговори на въпросите. …Отишли момичетата в гората, започнали да берат ягоди и гъби. И ето Машенка – дръвче след дръвче, плод след плод – се отдалечила от дружките си. Започнала да се вайка, започнала да ги вика, а приятелките й не чуват, не отговарят. Ходила, ходила Машенка из гората и съвсем се загубила. Влязла в най-големия пущинак, в най-гъстите гори. Гледа – има къщичка. Почукала Машенка на вратата – никой не отговорил. Бутнала вратата – и вратата се отворила. Влязла Машенка в къщичката, седнала на пейката пред прозореца. Седнала и мисли: “Кой ли живее тук? Защо никой не се вижда?…” А в тази къщичка живеел най-големият мечок… Къде се настанила Маша, след като се изгубила?

Slide 8

Прочети текста и отговори на въпросите. …Отишли момичетата в гората, започнали да берат ягоди и гъби. И ето Машенка – дръвче след дръвче, плод след плод – се отдалечила от дружките си. Започнала да се вайка, започнала да ги вика, а приятелките й не чуват, не отговарят. Ходила, ходила Машенка из гората и съвсем се загубила. Влязла в най-големия пущинак, в най-гъстите гори. Гледа – има къщичка. Почукала Машенка на вратата – никой не отговорил. Бутнала вратата – и вратата се отворила. Влязла Машенка в къщичката, седнала на пейката пред прозореца. Седнала и мисли: “Кой ли живее тук? Защо никой не се вижда?…” А в тази къщичка живеел най-големият мечок… Маша се настанила в къщичката, защото: а) вратата била разбита; б) вратата не била заключена; в) мечокът я поканил.

Slide 9

Прочети текста и отговори на въпросите. …Отишли момичетата в гората, започнали да берат ягоди и гъби. И ето Машенка – дръвче след дръвче, плод след плод – се отдалечила от дружките си. Започнала да се вайка, започнала да ги вика, а приятелките й не чуват, не отговарят. Ходила, ходила Машенка из гората и съвсем се загубила. Влязла в най-големия пущинак, в най-гъстите гори. Гледа – има къщичка. Почукала Машенка на вратата – никой не отговорил. Бутнала вратата – и вратата се отворила. Влязла Машенка в къщичката, седнала на пейката пред прозореца. Седнала и мисли: “Кой ли живее тук? Защо никой не се вижда?…” А в тази къщичка живеел най-големият мечок… Чия била къщичката, в която се настанила Маша? а) на най-страшния мечок; б) на най-дебелия мечок; в) на най-големия мечок.

Slide 10

Прочети текста и отговори на въпросите. …Отишли момичетата в гората, започнали да берат ягоди и гъби. И ето Машенка – дръвче след дръвче, плод след плод – се отдалечила от дружките си. Започнала да се вайка, започнала да ги вика, а приятелките й не чуват, не отговарят. Ходила, ходила Машенка из гората и съвсем се загубила. Влязла в най-големия пущинак, в най-гъстите гори. Гледа – има къщичка. Почукала Машенка на вратата – никой не отговорил. Бутнала вратата – и вратата се отворила. Влязла Машенка в къщичката, седнала на пейката пред прозореца. Седнала и мисли: “Кой ли живее тук? Защо никой не се вижда?…” А в тази къщичка живеел най-големият мечок… Думата вайка означава: а) радва се; б) тюхка се; в) ядосва се.

Slide 11

Прочети текста и отговори на въпросите. …Отишли момичетата в гората, започнали да берат ягоди и гъби. И ето Машенка – дръвче след дръвче, плод след плод – се отдалечила от дружките си. Започнала да се вайка, започнала да ги вика, а приятелките й не чуват, не отговарят. Ходила, ходила Машенка из гората и съвсем се загубила. Влязла в най-големия пущинак, в най-гъстите гори. Гледа – има къщичка. Почукала Машенка на вратата – никой не отговорил. Бутнала вратата – и вратата се отворила. Влязла Машенка в къщичката, седнала на пейката пред прозореца. Седнала и мисли: “Кой ли живее тук? Защо никой не се вижда?…” А в тази къщичка живеел най-големият мечок… Думата пущинак означава: а) пусто, необитаемо място; б) място, което е опушено; в) място, където живеят чудовища.

Slide 12

Прочети текста и отговори на въпросите. …Отишли момичетата в гората, започнали да берат ягоди и гъби. И ето Машенка – дръвче след дръвче, плод след плод – се отдалечила от дружките си. Започнала да се вайка, започнала да ги вика, а приятелките й не чуват, не отговарят. Ходила, ходила Машенка из гората и съвсем се загубила. Влязла в най-големия пущинак, в най-гъстите гори. Гледа – има къщичка. Почукала Машенка на вратата – никой не отговорил. Бутнала вратата – и вратата се отворила. Влязла Машенка в къщичката, седнала на пейката пред прозореца. Седнала и мисли: “Кой ли живее тук? Защо никой не се вижда?…” А в тази къщичка живеел най-големият мечок… …дръвче след дръвче, плод след плод са: а) епитети; б) олицетворения; в) повторения.

Slide 13

Прочети текста и отговори на въпросите. …Отишли момичетата в гората, започнали да берат ягоди и гъби. И ето Машенка – дръвче след дръвче, плод след плод – се отдалечила от дружките си. Започнала да се вайка, започнала да ги вика, а приятелките й не чуват, не отговарят. Ходила, ходила Машенка из гората и съвсем се загубила. Влязла в най-големия пущинак, в най-гъстите гори. Гледа – има къщичка. Почукала Машенка на вратата – никой не отговорил. Бутнала вратата – и вратата се отворила. Влязла Машенка в къщичката, седнала на пейката пред прозореца. Седнала и мисли: “Кой ли живее тук? Защо никой не се вижда?…” А в тази къщичка живеел най-големият мечок… най-големият е : а) повторение; б) епитет; в) олицетворение.

Slide 14

Прочети текста и отговори на въпросите. …Отишли момичетата в гората, започнали да берат ягоди и гъби. И ето Машенка – дръвче след дръвче, плод след плод – се отдалечила от дружките си. Започнала да се вайка, започнала да ги вика, а приятелките й не чуват, не отговарят. Ходила, ходила Машенка из гората и съвсем се загубила. Влязла в най-големия пущинак, в най-гъстите гори. Гледа – има къщичка. Почукала Машенка на вратата – никой не отговорил. Бутнала вратата – и вратата се отворила. Влязла Машенка в къщичката, седнала на пейката пред прозореца. Седнала и мисли: “Кой ли живее тук? Защо никой не се вижда?…” А в тази къщичка живеел най-големият мечок… Как се чувства Маша в гората? а) любопитна; б) изплашена; в) щастлива.

Slide 15

Прочети текста и отговори на въпросите. …Отишли момичетата в гората, започнали да берат ягоди и гъби. И ето Машенка – дръвче след дръвче, плод след плод – се отдалечила от дружките си. Започнала да се вайка, започнала да ги вика, а приятелките й не чуват, не отговарят. Ходила, ходила Машенка из гората и съвсем се загубила. Влязла в най-големия пущинак, в най-гъстите гори. Гледа – има къщичка. Почукала Машенка на вратата – никой не отговорил. Бутнала вратата – и вратата се отворила. Влязла Машенка в къщичката, седнала на пейката пред прозореца. Седнала и мисли: “Кой ли живее тук? Защо никой не се вижда?…” А в тази къщичка живеел най-големият мечок… Какво ще посъветваш Маша, за да не се губи вече в гората? Запиши своя отговор.

URL: