ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ - Ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ

+758

No comments posted yet

Comments

Slide 28

Ο ηλεκτρικός κινητήρας αποτελείται από έναν ηλεκτρομαγνήτη προσαρμοσμένο σε έναν άξονα. Ο ηλεκτρομαγνήτης τοποθετείται ανάμεσα στους πόλους ενός μόνιμου μαγνήτη. Όταν ο ηλεκτρομαγνήτης διαρρέεται από ρεύμα περιστρέφεται γύρω από τον άξονα. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες χρησιμοποιούνται σε τεράστιο αριθμό ηλεκτρικών συσκευών, από τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, τις κυλιόμενες σκάλες και τα πλυντήρια, έως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα τραμ και τα ηλεκτρικά τρένα.

Slide 1

ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ - Ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΦΕ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

σελ. 129

Slide 3

Το 1820 ο Δανός φυσικός Hans Christian Oersted κάνοντας πειράματα ηλεκτρισμού στη διάρκεια ενός μαθήματος έκανε τυχαία μια εκπληκτική ανακάλυψη.

Slide 4

Δες το πείραμα του Oersted, για να καταλάβεις τι ανακάλυψε.

Slide 5

Παρατήρησε πού είναι προσανατολισμένη η μαγνητική βελόνα της πυξίδας. Προς τον Βορρά. Παρατήρησε τις αλλαγές στην πυξίδα, όταν κλείσουμε το ηλεκτρικό κύκλωμα.

Slide 6

Η μαγνητική βελόνα της πυξίδας μετακινήθηκε. Για να το δούμε ξανά.

Slide 7

Ανοιχτό το κύκλωμα.

Slide 8

Κλειστό το κύκλωμα.

Slide 9

Και πάλι ανοιχτό το κύκλωμα.

Slide 10

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα αποκτά μαγνητικές ιδιότητες.

Slide 11

Παρατήρησε τώρα τις αλλαγές στην πυξίδα, αν αλλάξουμε τους πόλους της μπαταρίας.

Slide 12

Η μαγνητική βελόνα της πυξίδας μετακινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση.

Slide 13

Ένας αγωγός που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα αποκτά μαγνητικές ιδιότητες οι οποίες είναι παροδικές και διαρκούν όσο ο αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Oersted λοιπόν ανακάλυψε ότι...

Slide 14

Όταν ένα καλώδιο είναι τυλιγμένο σαν ελατήριο (σπειροειδώς), ονομάζεται πηνίο (ή σωληνοειδές). Όταν ένα πηνίο συνδεθεί σε μια ηλεκτρική πηγή, αποκτά μαγνητικές ιδιότητες εντονότερες από αυτές του καλωδίου που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.

Slide 15

Κάθε πλήρης κύκλος του αγωγού ονομάζεται σπείρα. Όσο μεγαλύτερο αριθμό σπειρών έχει ένα πηνίο, τόσο πιο έντονες είναι οι μαγνητικές δυνάμεις.

Slide 16

Όταν οι σπείρες ενός πηνίου τυλίγονται γύρω από ένα σιδερένιο καρφί, οι μαγνητικές του ιδιότητες έχουν μεγαλύτερη ένταση.

Slide 17

Ένα πηνίο στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει οπλισμός από μαλακό σίδηρο εμφανίζει πιο έντονες μαγνητικές ιδιότητες από ένα απλό πηνίο και ονομάζεται ηλεκτρομαγνήτης.

Slide 19

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί

Slide 20

Ένας ηλεκτρομαγνήτης έλκει συνέχεια όπως και ένας απλός μαγνήτης; Παρατήρησε το επόμενο πείραμα.

Slide 21

Το καρφί με το πηνίο έλκει τις καρφίτσες; Όχι. Κλείνουμε το κύκλωμα πατώντας τον διακόπτη.

Slide 22

Τι παρατηρείς; Τώρα έλκει τις καρφίτσες. Αν ανοίξουμε το κύκλωμα, τι θα γίνει; Ας πατήσουμε τον διακόπτη.

Slide 23

Σταμάτησε να έλκει τις καρφίτσες. Αν ανοίξουμε το κύκλωμα, τι θα γίνει; Ας πατήσουμε τον διακόπτη.

Slide 24

Η διαφορά του ηλεκτρομαγνήτη από τον φυσικό μαγνήτη είναι ότι ο ηλεκτρομαγνήτης χάνει τις μαγνητικές του ιδιότητες μόλις διακοπεί η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Slide 25

Αυτό είναι και το σημαντικότερο, γιατί έχουμε ένα μαγνήτη ισχυρότερο από τους φυσικούς και με μαγνητικές ιδιότητες που μπορούμε να τις ελέγχουμε.

Slide 27

Λειτουργία ηλεκτρικού κουδουνιού

Slide 28

Ηλεκτρικός κινητήρας

Slide 29

Ηλεκτρικός κινητήρας

Slide 30

Ηλεκτρικός κινητήρας

Slide 31

Ηλεκτρικός κινητήρας

Slide 33

σελ. 129

Slide 36

σελ. 129 Όταν πλησιάζω τον μαγνήτη στην πυξίδα, η μαγνητική βελόνα της πυξίδας γυρίζει.

Slide 37

σελ. 130

Slide 39

σελ. 130 Όταν ένα καλώδιο που είναι συνδεδεμένο με την μπαταρία είναι τυλιγμένο πολλές φορές γύρω από την πυξίδα, η μαγνητική βελόνα περιστρέφεται πιο έντονα.

Slide 40

σελ. 130

Slide 43

σελ. 131 Το πηνίο που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα δεν έλκει τους μαγνήτες.

Slide 44

σελ. 131

Slide 48

σελ. 131 Όταν πλησιάζω το καρφί στους συνδετήρες, αφού συνδέσω τους πόλους της μπαταρίας με το πηνίο, οι συνδετήρες έλκονται. Όταν αποσυνδέω το καλώδιο από την μπαταρία, οι συνδετήρες πέφτουν.

Slide 49

σελ. 131 Όταν ένα πηνίο ή ένας ηλεκτρομαγνήτης διαρ-ρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, αποκτά μαγνητικές ιδιότητες. Οι μαγνητικές ιδιότητες στον ηλεκτρο-μαγνήτη είναι πιο έντονες.

Slide 50

σελ. 132 Πρέπει να διακόψει τη ροή του ηλεκτρι-κού ρεύματος στο κύκλωμα που περι-λαμβάνει τον ηλεκτρομαγνήτη.

Slide 51

σελ. 132 καλώδιο μπαταρία καρφί συνδετήρες

Slide 52

σελ. 132 Θα τυλίξω σφιχτά γύρω από το σιδερένιο καρφί το καλώδιο. Στις άκρες του καλωδίου, αφού αφαιρέσω τη μόνωση, θα στερεώσω από ένα συνδετήρα. Στη συνέ-χεια θα συνδέσω το καλώδιο με τη βοήθεια των συνδε-τήρων στους δύο πόλους της μπαταρίας.

Slide 53

σελ. 132 Ο ηλεκτρομαγνήτης έχει μαγνητικές ιδιότητες μόνο όταν διαρρέεται από ηλε-κτρικό ρεύμα.

Slide 54

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΦΕ3

Tags: ηλεκτρομαγνήτης

URL: