Какво научих по БЕ в 3 клас - първа част

+112

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Първа част Правописни особености на звуковете

Slide 2

Когато се съмняваме в правописа на гласен в думата, търсим сродна дума, в която ударението пада върху съмнителния гласен.

Slide 3

м…знина – мазен, мазнини м…дерни – мода, модерен п…ле – полета, полски …ко – очен, очи п…течка – път, пътека р…днина – родственик, род а о о о ъ о

Slide 4

А или Ъ в последната сричка на думата? Превръщаме думата в множествено число и пишем: А - ако съмнителният звук се запазва; Ъ - ако съмнителният звук изпада.

Slide 5

бух… л – ……………….... мис…л – …………………. чех… л – …………………. мал…к – …………………. пърг… в – ……………….. топ…л – ………………….. а бухали мисли ъ чехли ъ малки ъ пъргави а топли ъ

Slide 6

Пише се -ЪК в края на думите: пясък камък замък пламък момък залък мозък писък сандък свитък

Slide 7

Жена, която свири на пиано. – ……………………………. Мъж, който управлява трактор. – ………………………. Хора, които вдига щанги. – ……………………………… Човек, който изкачва върхове. – ………………………… Жена, която продава вестници. – ………………………… пианистка тракторист щангист алпинист вестникарка

Slide 8

Лиса и Врабчо Лиса и Врабчо се здружили. Дълго време живели в зговор. Един ден решили заедно да си засеят нива, за да се здобият с храна. Врабчо все работел, а Лиса все подпирала небето, че да не се згромоляса над посевите. Згрешила, збъркала много Лиса. Зайко не бил глупав. Развалил зделката.

Slide 9

гини…ба, о…гатвам, о…бор, о…зад, о…обрение, о…теглям, о…расквам, о…дих, о…скачам, у…воявам, о…пред т т т т д т д т т д т

Slide 10

искрен - ……………………………… каменен - …………………………… есенен - ……………………………… фин - ………………………………….. честен - ………………………………. стенен - ………………………………. искрени каменни есенни фини честни стенни

Slide 11

радост помощ пакост нощ свещ хубост нощта помощта пакостта хубостта свещта радостта

Slide 12

д о а г в ? а р а ? ? а л р а к ? а ? ч е д ? Р и ? к а 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. г ъ б ж б ъ б враг гладък кораб багаж жабче едър рибка

Slide 13

Справихте се чудесно!

URL: