Какво научих по БЕ в 3 клас - втора част

+85

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Втора част Образуване на думите

Slide 2

Думите, които имат обща част (корен) и сходно значение, се наричат сродни думи. Образуват се една от друга. стар старец остарява млад младост подмладява

Slide 3

пътник пътува пътека цар царски царува пази пазач опазва горя изгоря горене бели белота побелял

Slide 4

Мише писъмце Писа малкото мишленце писъмце на листа. Писа, ала честичко си гризваше от листа. И когато спря да пише, нямаше къде мишката да се подпише. мише мишленце мишката писъмце писа пише подпише

Slide 5

Представка – част от думата, която стои пред корена. С нея се образуват нови думи. уча

Slide 6

…..смея …..смея …..смея …..смея …..смея …..пея …..пея …..пея …..пея …..пея …..скачам …..скачам …..скачам …..скачам …..скачам по- из- над- за- от- пре- раз- под- до- при- разсмея засмея присмея надсмея изсмея разпея запея припея попея изпея отскачам подскачам заскачам прескачам надскачам

Slide 7

Наставка – част от думата, която стои след корена. С нея се образуват нови думи. риб

Slide 8

Slide 9

С промяната на думата по род, число и време не се образуват сродни думи, а се образуват нови форми. Умалителните съществителни имена са сродни на думите, от които се образуват. дете

Slide 10

жребец – …………………………… гъба – ………………………………… дреха – ……………………………… зъб – ………………………………….. кръг – ………………………………… круша – ……………………………… риба – ……………………………….. жребче гъбка дрешка зъбче кръгче крушка рибка

Slide 11

шофирам – …………………………. кънки– ………………………………… сервирам – …………………………. монтирам– …………………………. тренирам– ………………………….. бокс – ……..………………………….. шофьор кънкьор сервитьор монтьор треньор боксьор

Slide 12

От сърце …………………… на шегите му. Басните……………………….човешките недостатъци. Клоунът …………………… зрителите в цирка. Момчето се …………………на странната му шапка. Лиса доволно ………………………… над глупостта на врана. присмивам се смея се надсмивам се осмивам разсмивам се смея осмиват разсмива присмя се надсмива

Slide 13

Справихте се отлично! Ползваните материали са от интернет.

URL: