Какво научих по БЕ в 3 клас - трета част

+82

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Трета част Думите в речта

Slide 2

Съществителни имена Съществителните нарицателни имена откриваме с въпроса: Какво е това? мъжки род женски род среден род

Slide 3

Пролетта Kолко е хубава пролетта! Красавица със златни коси и пъстри одежди! Където мине тревата зеленее, разцъфват пъстри цветя, а около тях жужат работливи пчели. Пъстри пеперуди трепкат с крилца. В клоните на дърветата чуруликат птици.

Slide 4

пролетта – ж.р., ед.ч. красавица – ж.р., ед.ч. коси – ж.р., мн.ч. одежди – ж.р., мн.ч. тревата – ж.р., ед.ч. цветя – ср.р., мн.ч. пчели – ж.р., мн.ч. пеперуди – ж.р., мн.ч. крилца – ср.р., мн.ч. клони – м.р., мн.ч. дърветата – ср.р., мн.ч. птици – ж.р., мн.ч.

Slide 5

Съществителни имена Съществителните собствени имена назовават: държави градове села реки планини имена на хора Пишат се с ГЛАВНА буква.

Slide 6

ямбол 120 км

Slide 7

Съществителни имена Членуваме съществителните имена, като добавим към тях определителен член: мъжки род женски род среден род множествено число

Slide 8

Съществителни имена Съществителните имена в мъжки род, единствено число, които завършват с наставки: -ар, -тел и –й се членуват с -я, -ят. ЗАПОМНИ!!! С -я и -ят се членуват и следните 10 съществителни имена: ДЕН, ЗЕТ, ЦАР, КОН, ПЪТ, ЛАКЪТ, НОКЪТ, ОГЪН, СЪН, КРАЛ.

Slide 9

Празникът настъпи. Кукерите тръгнаха из селото. Костюмите, ушити от кожи, ги покриваха до петите. Маските им плашеха децата. Звънците хлопаха и сбираха хората на мегдана. Усмивки огряваха лицата . Радостта беше голяма. празникът, кукерите, селото, костюмите, кожи, петите, маските, децата, звънците, хората, мегдана, усмивки, лицата, радостта

Slide 10

Прилагателни имена Прилагателните имена откриваме с въпросите: дълбок (мъжки род) дълбока (женски род) дълбоко (среден род) дълбоки (множествено число)

Slide 11

малко круши люта потоци сладки нощ звездна джудже бистри чушка малко джудже – ср. р., ед.ч. люта чушка – ж.р., ед.ч. сладки круши – ж.р., мн.ч. звездна нощ – ж.р., ед. ч. бистри потоци – м.р., мн.ч.

Slide 12

Прилагателни имена Степенуване – сравняване на лица и предмети по тяхно качество. Използват се частиците за степенуване ПО и НАЙ. При писане се свързват с прилагателното име с чертица „-“.

Slide 13

Няма нищо ………………… от здравето. Няма нищо ………………… от мисълта. Няма нищо ………………… от съня. Книгите са …………………… богатство. (скъпо) (бързо) (сладко) (голямо) по-скъпо по-бързо по-сладко най-голямо

Slide 14

Лични местоимения Лични местоимения – думи, които заместват названията на имена, лица и предмети. АЗ ТИ ТОЙ, ТЯ, ТО НИЕ ВИЕ ТЕ

Slide 15

Лице, число и време на глагола ед.ч. мн.ч.

Slide 16

пея ще пея игра ще играеш ходихме ходим гледаха ще гледат скачате ще скачате танцуваха танцуват

Slide 17

Справихте се чудесно! Ползваните материали са от интернет.

URL: