Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμούς της Ελλάδας

+37

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας Κεφάλαιο 30ο Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από τον Πέτρο Σαμούχο.

Slide 2

Ο πληθυσμός της Ελλάδας σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είναι 10.740.417 κάτοικοι.

Slide 3

Ο πληθυσμός αυτός δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την έκταση της χώρας μας

Slide 6

Όπως προκύπτει από τα γραφήματα ο πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος στα γεωγραφικά διαμερίσματα της Στερεάς Ελλάδας και της Μακεδονίας.

Slide 7

Γιατί νομίζετε ότι γίνεται αυτό;

Slide 8

Στερεά Ελλάδα Μακεδονία Αθήνα Θεσσαλονίκη

Slide 10

Ο πληθυσμός συγκεντρώνεται στις πεδινές περιοχές όπου υπάρχουν ευκαιρίες για εργασία και μεγάλα έργα υποδομής.

Slide 11

Ευκαιρίες εργασίας

Slide 12

Έργα υποδομής

Slide 13

Αντίθετα στις δύσβατες περιοχές, οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους για να μεταφερθούν σε περιοχές που προσφέρουν καλύτερες συνθήκες ζωής.

Slide 14

Ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας είναι σε μεγάλο βαθμό ορεινό; Ήπειρος

Slide 16

Ενώ η Ήπειρος είναι μεγαλύτερη σε έκταση από την Κρήτη, έχει μικρότερο πληθυσμό!

Slide 17

Γιατί νομίζετε ότι γίνεται αυτό;

Slide 18

Ήπειρος Κρήτη

Slide 19

Σε μια περιοχή μπορεί να συγκεντρωθούν πολλοί κάτοικοι. Τότε λέμε ότι η περιοχή αυτή έχει μεγάλη πυκνότητα.

Slide 20

Το τελευταίο χρονικό διάστημα με την οικονομική κρίση που υπάρχει παρατηρούνται μεταβολές του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πολλοί συμπολίτες μας επιστρέφουν στις πατροπαράδοτες εστίες τους ή μεταναστεύουν.

Slide 21

Τα γραφήματα με τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από το εκπαιδευτικό ιστολόγιο «Παιδίον Τόπος»

Tags: γεωγραφία

URL: