Ιστορία Δ΄ Κεφ. 38 - Το ρωμαϊκό κράτος

+162

No comments posted yet

Comments

papel73 (3 years ago)

fd

papel73 (3 years ago)

fd

Slide 1

Το ρωμαϊκό κράτος Ιστορία Δ΄ Κεφ. 38 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 2

Η Ρώμη βρίσκεται στην κεντρική Ιταλία και είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τίβερη. Η πόλη αναπτύχθηκε γρήγορα χάρη στις εύφορες πεδιάδες γύρω και το εμπόριο. Ελληνικά και φοινικικά καράβια πλέοντας στον Τίβερη μετέφεραν άφθονα προϊόντα. Ηλιάδης Ηλίας Ο Τίβερης ποταμός Η Ρώμη δεν είναι παραθαλάσσια. Ο Τίβερης ποταμός όμως, που ήταν πλωτός, συνέδεε την πόλη με τη θάλασσα και με όλα τα λιμάνια της Μεσογείου. Καθημερινά ανέβαιναν τον Τίβερη 25 καράβια, μεταφέροντας στη Ρώμη σιτάρι, λάδι, κρασί, τρόφιμα, μεταλλικά, υλικά οικοδομής και άλλα είδη για την αγορά . Οι Ρωμαίοι, εκτιμώντας την αξία του Τίβερη για τη ζωή τους, τον τιμούσαν και τον λάτρευαν ως θεό.  Παγκόσμιος Ιστορία τον Πολιτισμού Will Durant

Slide 3

Τα παλιά χρόνια την πόλη διοικούσε ο βασιλιάς, ο οποίος είχε μεγάλη εξουσία. Μπορούσε να αποφασίζει ακόμη για τη ζωή και το θάνατο των υπηκόων του. Ηλιάδης Ηλίας

Slide 4

Αργότερα οι πατρίκιοι, όπως λέγονταν οι ευγενείς, έδιωξαν το βασιλιά (509 π.Χ.) και κυβέρνησαν αυτοί για πολλά χρόνια. Ηλιάδης Ηλίας Μια άλλη κοινωνική τάξη ήταν οι πελάτες. Έτσι ονομάζονταν οι παλιοί κάτοικοι που είχαν λιγότερα δικαιώματα. Τελευταίοι ήταν οι πληβείοι οι οποίοι, για να αποκτήσουν δικαιώματα, ήρθαν σε σύγκρουση με τους πατρίκιους. Οι κοινωνικές τάξεις στη αρχαία Ρώμη.

Slide 5

Οι διαμάχες κράτησαν πολλά χρόνια. Όταν σταμάτησαν να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σ' αυτές τις τάξεις, το κράτος της Ρώμης ηρέμησε και άρχισε γρήγορα να αναπτύσσεται. Ηλιάδης Ηλίας

Slide 6

Μεγάλη εξουσία είχαν οι δύο ύπατοι, οι οποίοι διοικούσαν το στρατό και έπαιρναν μέρος στις εκστρατείες. Για να μην αποκτήσουν όμως τόση δύναμη, ώστε να μπορούν να αλλάξουν το πολίτευμα της Ρώμης, εκλέγονταν μόνο για ένα χρόνο. Στον καιρό της ειρήνης έρχονταν σε επαφή με τους αντιπροσώπους των άλλων κρατών για να ρυθμίσουν διάφορα θέματα. Ηλιάδης Ηλίας

Slide 7

Η σύγκλητος ήταν ένα συμβουλευτικό σώμα, το οποίο αποτελούσαν 300 πατρίκιοι. Ο λαός και οι ύπατοι σέβονταν τη γνώμη της και την έπαιρναν σοβαρά υπόψη τους. Ηλιάδης Ηλίας Αναπαράσταση μιας συνεδρίας στη ρωμαϊκή Σύγκλητο: από τοιχογραφία του 19ου αιώνα.

Slide 8

Το ρωμαϊκό κράτος, αφού νίκησε τους γειτονικούς λαούς, άπλωσε σιγά σιγά την κυριαρχία του σ' όλη την ιταλική χερσόνησο. Ηλιάδης Ηλίας

Slide 9

Ηλιάδης Ηλίας

Slide 10

Πηγή: Δασκάλα ΒΜ Ηλιάδης Ηλίας

Slide 11

Ιστορία Δ΄ τάξης http://tetartitaxi.weebly.com/ Ηλιάδης Ηλίας

Slide 12

Τετάρτη τάξη http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια! http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili http://www.slideshare.net/iliasili/presentations Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας

Summary: Το ρωμαϊκό κράτος Ιστορία Δ΄: Κεφάλαιο 38 Παρουσίαση μαθήματος

Tags: ιστορία δ'

URL: