Εμβαδόν Παραλληλογράμμου

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Εμβαδόν Παραλληλογράμμου Φτιάχνουμε ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο Α Β Γ Δ Θα υπολογίσουμε το εμβαδόν του

Slide 2

Εμβαδόν Παραλληλογράμμου Φέρνουμε τα ύψη ΑΕ και ΔΖ. Το τρίγωνο ΑΕΒ είναι ίσο με το τρίγωνο ΔΖΓ. Άρα Εμβ.(ΑΒΓΔ) = Εμβ.(ΑΕΖΔ) Α Β Γ Δ Ε Ζ Εμβ.(ΑΒΓΔ) = Εμβ.(ΑΕΖΔ) = ΑΔ  ΑΕ

Slide 3

Εμβαδόν Παραλληλογράμμου Το εμβαδόν του παραλληλογράμμου δίνεται από το γινόμενο μίας πλευράς του επί το ύψος που φέρνουμε σε αυτήν. Α Β Γ Δ Εμβ.(ΑΒΓΔ) = ΒΓ  ΑΕ Ε

Slide 4

Παράδειγμα Να βρείτε το εμβαδόν του παρακάτω παραλληλογράμμου και μετά να υπολογίσετε το ύψος AZ που αντιστοιχεί στην πλευρά ΓΔ. Α Β Γ Δ Ε Ζ x cm 8 cm 10 cm 6 cm

Slide 5

Παράδειγμα Να βρείτε το εμβαδόν του παρακάτω παραλληλογράμμου και μετά να υπολογίσετε το ύψος AZ που αντιστοιχεί στην πλευρά ΓΔ. Α Β Γ Δ Ε Ζ x cm 8 cm 10 cm 6 cm Γνωρίζουμε ότι Εμβ.(ΑΒΓΔ) = ΑΕ  ΒΓ = = 6 cm  10 cm = = 60 cm2 Εμβ.(ΑΒΓΔ) = ΓΔ  ΑΖ άρα 60 cm2 = 8 cm  x cm άρα x = 60 8 = 7,5 cm

Tags: μαθηματικά

URL: