ΜΠΑΛΟΝΙΑ 7

+125

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ε ω ο χ ύ ρ Μπαλόνια (7) ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ http://blogs.sch.gr/persidou/

Slide 2

Πάτα κλικ στο παιχνίδι που θέλεις να παίξεις. Βρες το όνομα της εικόνας που βλέπεις, σπάζοντας με το χεράκι τα μπαλόνια με τα γράμματα με τη σωστή σειρά. Μπορείς να γυρίσεις εδώ, αν πατήσεις κλικ στο σπιτάκι . ΟΔΗΓΙΕΣ

Slide 3

ε υ ρ ώ ε υ ρ ώ

Slide 4

ο ο ε ε υ υ ι ι λ λ α γ γ έ α γ γ έ

Slide 5

ι ι κ κ ά ά ν ν ε υ ζ ω ε υ ζ ω

Slide 6

ι ι ρ ρ ά ά ζ ε υ γ ζ ε υ γ

Slide 7

ι ι ρ ρ α λ ε ύ α λ ε ύ

Slide 8

ω ω ύ ύ ψ α ρ ε ψ α ρ ε

Slide 9

ω ω ύ ύ χ ο ρ ε χ ο ρ ε

Slide 10

ω μ ω μ γ γ ύ ύ ε ε ε ι α ρ ε ι α ρ

Slide 11

ο ο π ε ύ κ π ε ύ κ

Slide 12

α α λ ε ύ κ λ ε ύ κ

Slide 13

2η δ δ η η ρ ρ ε ε ε ύ τ ε ύ τ

Slide 14

ς ς ή ή τ τ υ υ χ ο ρ ε χ ο ρ ε

Slide 15

α υ γ ό α υ γ ό

Slide 16

α υ λ ή α υ λ ή

Slide 17

ι ι κ κ α υ λ ά α υ λ ά

Slide 18

σ σ α α α ύ ρ α ύ ρ

Slide 19

ς ς ο ο τ α ύ ρ τ α ύ ρ

Slide 20

ς ς ο ο λ λ υ υ π ύ ρ α π ύ ρ α

Slide 21

ς ς ό ό ρ ρ υ υ θ η σ α θ η σ α

Slide 22

α υ τ ί α υ τ ί

Slide 23

ς ς η η ν α ύ τ ν α ύ τ

Slide 24

ο ο α α υ υ ί ί τ τ τ ο ν η τ ο ν η κ κ

Slide 25

κ κ ο ο ι ι ρ ρ έ έ α α α υ σ α υ σ

Slide 26

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις με ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι σχηματισμού λέξεων που έχουν συλλαβές τύπου σύμφωνο-συνδυασμός

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα λέξεις συνδυασμοί (ευ αυ)

URL: