Κεφ. 38 Η διπλωματία των Βυζαντινών

+38

No comments posted yet

Comments

AlonistiotiElviraKor (9 months ago)

elvira

Slide 1

Η διπλωματία των Βυζαντινών Κεφάλαιο 38ο Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από τον Πέτρο Σαμούχο.

Slide 2

Παιδιά, ποιες λέξεις ξεχωρίζετε;

Slide 3

Οι Βυζαντινοί εξασφάλιζαν την ειρηνική συνύπαρξη με τους γειτονικούς τους λαούς με πολλούς διπλωματικούς τρόπους. Αυτοί οι τρόποι όμως ήταν αποδοτικοί, όσο το κράτος τους ήταν οικονομικά και στρατιωτικά ακμαίο. Λίγα λόγια για το σημερινό μας μάθημα

Slide 4

Στη χιλιόχρονη ιστορία του το βυζαντινό κράτος αντιμετώπισε πολλούς εχθρούς.

Slide 5

Ας θυμηθούμε κάποιους από αυτούς…

Slide 6

Εγκαίνια Κωνσταντινούπολης Μέγας Κωνσταντίνος Γερμανικά φύλα Πέρσες Άλωση

Slide 7

Αρκάδιος και Ονώριος Άλωση Γότθοι Ούννοι Αρκάδιος Ονώριος Βάνδαλοι

Slide 8

Ιουστινιανός Άλωση Βάνδαλοι Γότθοι Γότθοι Ιουστινιανός Πέρσες

Slide 9

Ηράκλειος Ηράκλειος Πέρσες Άβαροι

Slide 10

Λέων Γ΄, ο Ίσαυρος Άραβες Λέων Γ΄, Ίσαυρος

Slide 11

Ιωάννης Τσιμισκής Ιωάννης Τσιμισκής Ρώσοι

Slide 12

Βασίλειος, ο Βουλγαροκτόνος Βασίλειος Β΄ Βούλγαροι

Slide 13

Ρωμανός Δ΄, Διογένης Ρωμανός Δ΄ Σελτζούκοι Τούρκοι

Slide 14

Άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους Σταυροφόροι

Slide 15

Άλωση της Πόλης Οθωμανική αυτοκρατορία Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Μωάμεθ Β΄

Slide 16

Οι Βυζαντινοί για να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους είχαν πάρει μια σειρά από αμυντικά μέτρα.

Slide 17

Συχνά όμως προσπαθούσαν να διατηρήσουν ειρηνικές σχέσεις με τη βοήθεια της διπλωματίας.

Slide 18

Έκαναν συμμαχίες με τους γείτονές τους για να αντιμετωπίσουν κάποιους άλλους λαούς.

Slide 19

Έδιναν χρήματα στους εχθρούς τους με το όρο να μην επιτίθενται στην αυτοκρατορία.

Slide 20

Προσέφεραν φιλοξενία στους άρχοντες και τους πρεσβευτές των συμμαχικών χωρών.

Slide 21

Όταν έκλειναν μαζί τους συμφωνίες, τούς έδιναν πλούσια δώρα και τιμητικούς τίτλους.

Slide 22

Δέχονταν τα παιδιά των ξένων αρχόντων να σπουδάσουν στα βυζαντινά πανεπιστήμια.

Slide 23

Έκαναν συμφωνίες για την προστασία του εμπορίου και συχνά προσέφεραν προνόμια στους ξένους εμπόρους.

Slide 24

Έπαιρναν όσες πληροφορίες χρειάζονταν από κατασκόπους, που είχαν στους γειτονικούς λαούς.

Slide 25

Άλλες πάλι φορές φρόντιζαν να εκχριστιανίζουν τους εχθρούς τους!

Slide 26

Συχνά πάντρευαν βυζαντινές πριγκίπισσες με ξένους ηγεμόνες!

Slide 27

Με τα στρατιωτικά και διπλωματικά μέσα η Βυζαντινή αυτοκρατορία διατηρήθηκε για 1123 χρόνια!

Slide 28

Ανακεφαλαίωση

Tags: ιστορία

URL: