Forum Burgas

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ЗЛАТНИ ПРАВИЛА ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ Бургас, 2010 Научно-практически форум „иновации в образованието“ Проект на 2. клас 4.ОУ „Димчо Дебелянов“, Благоевград Тонка панайотова

Slide 2

1. Усвояване на знания и компютърни умения. 2. Осъзнаване на необходимостта да бъдем толерантни към другите. 3. Формиране на положително отношение към различните хора. 4. Изработване на електронeн наръчник . 7. Изграждане на умения за работа в екип. 8. Изграждане на умения за самоконтрол и самооценка. Цели

Slide 3

Етапи 3.

Slide 4

Запознаване родителите с намерението да се работи по проект Избор на екипи Разпределение на задачите Самооценка Изясняване системата на оценяване Въвеждане в темата на проекта чрез презентация Самооценка Разпределение на задачите Изясняване системата на оценяване Организационен

Slide 5

Работа в компютърния кабинет Изпълнение на изследователските задачи Попълване на електронния наръчник Изпълнение на съпътстващата задача Оперативен 2.

Slide 6

3. Представяне на проекта пред родители и ученици от училището Представяне на проекта на сайта на класа Включване на проекта в национален проект, представен на Седми европейски форум на учители-новатори в Берлин 2010 Продуктивен 3.

Slide 7

Формирани са начални умения за работа в екип Усъвършенствани са уменията за работа с информационни технологии Формирани са умения за оценка и самооценка Отношението към различните е по-толерантно Учениците са активни, търсещи, творят и решават проблеми Развиват се организаторски, лидерски и ораторски способности

Summary: Представяне на форум в Бургас, 2010

Tags: toнка панайотова форум бургас

URL: