Ιστορία Δ΄ Κεφ. 2 - Oι Έλληνες δημιουργούν αποικίες

+184

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Oι Έλληνες δημιουργούν αποικίες Ιστορία Δ΄ Κεφ. 2 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 2

Oι µετακινήσεις πληθυσµών στην Ελλάδα ανάγκασαν διάφορα ελληνικά φύλα να µεταναστεύσουν. Αιολείς, Ίωνες και ∆ωριείς εγκαταστάθηκαν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη Μ. Ασία, όπου ανέπτυξαν σπουδαίο πολιτισµό. Ηλιάδης Ηλίας

Slide 3

Oι µετακινήσεις πληθυσµών αναστάτωσαν τη ζωή των κατοίκων της Ελλάδας. Τα κτήµατα έπαψαν να καλλιεργούνται και η κτηνοτροφία λιγόστεψε. Oι φτωχοί έγιναν περισσότεροι µε αποτέλεσµα οι τεχνίτες να µη βρίσκουν αγοραστές για τα προϊόντα τους. Ηλιάδης Ηλίας

Slide 4

Πολλοί άρχισαν να φεύγουν από τον τόπο τους. Η µετανάστευση δε γινόταν µε τρόπο οργανωµένο. Άλλοι έφευγαν γιατί δεν ένιωθαν πια ασφάλεια και άλλοι για να βρούνε καλύτερη τύχη. Ηλιάδης Ηλίας Πηγή: Δασκάλα ΒΜ

Slide 5

Oι Αιολείς από τη Θεσσαλία πλέοντας στο Αιγαίο έφτασαν στη Λέσβο, την Τένεδο και την απέναντι πλευρά της Μ. Ασίας. Ηλιάδης Ηλίας Αιολείς Λέσβος, Τένεδος, Μ. Ασία

Slide 6

Oι Ίωνες, ξεκινώντας από την Αττική, κατευθύνθηκαν προς τη Σάµο και τη Χίο. Από εκεί πέρασαν στη Μ. Ασία.  Ηλιάδης Ηλίας Ίωνες Σάμος, Χίος, Μ. Ασία

Slide 7

Oι ∆ωριείς, που συνεχώς κατέφθαναν στην Πελοπόννησο, είδαν ότι οι περιοχές που κατέλαβαν δεν τους χωρούσαν. Ακολουθώντας και αυτοί το παράδειγµα των άλλων Ελλήνων, έφτασαν στη Ρόδο και µετά στη Μ. Ασία. Ηλιάδης Ηλίας Δωριείς Κρήτη, Ρόδος, Μ. Ασία

Slide 8

Ηλιάδης Ηλίας Oι Έλληνες στις νέες πατρίδες ήλθαν σε επαφή µε τους άλλους λαούς και γνώρισαν τον τρόπο ζωής τους. 

Slide 9

Ηλιάδης Ηλίας Τον τρόπο ζωής τους Η ζωή στις νέες πατρίδες Τον πολιτισμό τους Μαθαίνουν τη γλώσσα τους Έρχονται σε επαφή με άλλους λαούς

Slide 10

Κράτησαν όµως τις παλιές τους συνήθειες. Λάτρεψαν ιδιαίτερα τους θεούς τους, προς τιµήν των οποίων έχτισαν λαµπρούς ναούς. , Ηλιάδης Ηλίας

Slide 11

Στις µεγάλες θρησκευτικές γιορτές οι  άποικοι  συγκεντρώνονταν στα ιερά και γιόρταζαν όλοι µαζί. Oι γιορτές τούς έκαναν να νιώθουν πιο έντονα την κοινή καταγωγή τους. Ηλιάδης Ηλίας

Slide 12

Το Αιγαίο έγινε ελληνική θάλασσα, αφού στις δυο πλευρές του κατοικούσαν Έλληνες. Ηλιάδης Ηλίας Αιγαίο πέλαγος

Slide 13

Ηλιάδης Ηλίας Οργανώνουν γιορτές και αγώνες για όλους τους άποικους Η ζωή στις νέες πατρίδες Λατρεύουν τους θεούς τους Διατηρούν τις συνήθειές τους Μένουν σε επαφή με την Ελλάδα

Slide 14

Ηλιάδης Ηλίας Πηγή: Δασκάλα ΒΜ

Slide 15

Ηλιάδης Ηλίας

Slide 16

Ηλιάδης Ηλίας Πηγή: Δασκάλα ΒΜ

Slide 17

Ιστορία Δ΄ τάξης http://tetartitaxi.weebly.com Ηλιάδης Ηλίας

Slide 18

Τετάρτη τάξη: Απίθανα… τριτάκια! / Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0 http://www.slideshare.net/iliasili/presentations http://www.slideboom.com/people/iliasili1 Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας http://iliadisilias.blogspot.gr/ http://iliadisili.blogspot.gr/

Summary: Ιστορία Δ΄ Κεφ. 2 - Oι Έλληνες δημιουργούν αποικίες Παρουσίαση μαθήματος

Tags: ιστορία δ

URL: