Αντίο θάλασσα!

+35

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Αντίο, θάλασσα http://xristinakt.blogspot.gr

Slide 2

Ποιους βλέπουμε στην εικόνα; Κάνω κλικ πάνω τους

Slide 3

Ποιους βλέπουμε στην εικόνα; Κάνω κλικ πάνω τους Άρης Μαρίνα μαμά

Slide 4

Ποια είναι τα πρόσωπα; Άρης Μαρίνα μαμά

Slide 5

Πού είναι η παρέα μας; Κάνω κλικ στην εικόνα

Slide 6

Πού είναι η παρέα μας; Κάνω κλικ στην εικόνα θάλασσα

Slide 7

Αντίο, θάλασσα

Slide 8

Άρη, Μαρίνα! Ελάτε! Πάμε.

Slide 9

Αα, μαμά, έλα! Ένας αχινός! Θα πάρω άμμο από την παραλία

Slide 10

Αντίο, θάλασσα!

Slide 11

- Άρη, Μαρίνα! Ελάτε! Πάμε. Α α

Slide 12

- Αα, μαμά, έλα! Ένας αχινός! Θα πάρω άμμο από την παραλία. - Άρη, Μαρίνα! Ελάτε! Πάμε. Α α

Slide 13

- Αα, μαμά, έλα! Ένας αχινός! Θα πάρω άμμο από την παραλία. - Άρη, Μαρίνα! Ελάτε! Πάμε. -Αντίο, θάλασσα. Α α

Slide 14

Τι λέει η μαμά; Κάνω κλικ στη σωστή πρόταση. - Άρη, Μαρίνα! Ελάτε! Πάμε. - Άρη, Μαρίνα! Ελάτε! Πάμε. -Ένας αχινός!

Slide 15

Τι λέει ο Άρης; Κάνω κλικ στη σωστή πρόταση. - Ένας αχινός! -Ελάτε! Πάμε! - Ένας αχινός!

Slide 16

Τι λέει η Μαρίνα; Κάνω κλικ στη σωστή πρόταση. -Αντίο θάλασσα! -Αα, μαμά έλα! Αντίο θάλασσα!

Slide 18

Τραγούδι

Slide 19

http://xristinakt.blogspot.gr

Tags: γλώσσα α ταξη

URL: