Строеж на езика

+70

No comments posted yet

Comments

Slide 3

багри - бои, цветове, шарки, краски

Slide 5

Дойде пъстроцветната и благодатна есен. благодатна

Slide 6

СТРОЕЖ НА ЕЗИКА

Slide 7

изречения свързани думи звукове съществителни имена прилагателни имена глаголи изговарят най-малките

Slide 8

звукове

Slide 9

а) Направи звуков модел на думите. есен коза крак кос

Slide 10

б) Образувай нови думи по посоченото условие за всяка от тях: Допълни. Замени. Съкрати. Размести. есен коза крак кос песен лесен тесен бесен месен каза роза коса поза кола рак сок Състави по едно изречение с три от образуваните думи!

Slide 11

спор – сбор – леден – летен – Сравни тяхното значение и техния звуков състав . обсъждане, в което се сблъскват различни гледни точки на участниците число, получено при събиране; събиране на числа който е много студен; студен като лед който се отнася до лятото спор сбор леден летен

Slide 12

Подреди думите в изречения, а изречения – в текст. Разкажи началото на приказката „Златното птиче“. 5 цар, хубава, градина, Един, имал; Сред, расло, дърво, златно, градината; раждало, То, ябълки, златни; По, пладне, цъфтяло, нощем, а узрявали, ябълките; нещо, Ала, през, нощта, идвало, ги, и, изяждало. По Ран Босилек пладне – средата на деня, по обед спор – разговор за защита на различни мнения Един цар имал хубава градина. Сред градината расло златно дърво. То раждало златни ябълки. По пладне цъфтяло, а нощем ябълките узрявали. Ала през нощта идвало нещо и ги изяждало. По Ран Босилек На коя друга приказка ти прилича?

Slide 14

Най-малкият брат ранил със стрела златното птиче, докато ядяло ябълката. От него паднало перо. Братята тръгнали да търсят птичето, но двамата по-големи изгонили най-малкия. Един старец помогнал на най-малкия брат да намери златното птиче. Момъкът взел птичето с клетката, но стражите го хванали. Царят поискал от момчето да му намери хвъркат кон. Старецът пак му помогнал. Най-малкият брат довел коня и царят му дал дъщеря си за жена. Когато се връщал у дома, най-малкият брат срещнал братята си. Те го измамили и взели царската дъщеря. Тя не се съгласила да се омъжи, докато всички хора в града не минали покрай нея и не й казали една дума. Така познала най-малкия брат. Когато разбрал истината, царят изгонил големите синове, а благословил най-малкия. Ето как продължава приказката „Златното птиче“:

URL: