ПОДЛОГ

+118

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Кое е смешно в текста от Астрид Линдгрен? Болният зъб Емил и Лина се покатериха на покрива. Емил завърза болния й зъб с канап и го закачи за един гвоздей. Лина застана до ръба. Долу Ида беше затворила очи от страх. Лина се завайка. Тогава Емил я побутна и тя полетя с писък. След малко Лина лежеше в сеното, зъбът си стоеше на мястото, а на канапа висеше гвоздеят. На кой въпрос отговарят подчертаните думи в текста?

Slide 3

Кой рисува картина? Кои рисуват картини?

Slide 4

Състави изречения по картините. Подчертай подлозите в тях.

Slide 5

Редактирай текста чрез заместване и съкращаване, за да отстраниш повторенията на подлога. Какво е перла Мидите се хранят, като разтварят черупките си. Често мидите поемат малки песъчинки. Мидите защитават тялото си от тях, като мидите ги обвиват с няколко слоя вещество. Веществото се втвърдява – образува се перла. Перлата украсява накити. Само бисерните миди създават перли. То З Тя

Slide 6

Препиши изреченията. Открий подлозите и ги подчертай с една права линия.

Slide 7

Кои са подлозите в текста на Петя Дубарова? С какви думи са изразени те? В кой род и число са? Как са членувани? Горски свят Обръщат цветята засмени лица, кълвачът чука с клюна си чук, разперва славеят нежни крилца и цъфва денят с пролетен звук. Заекът леко приглажда кожух, точи зъбите си смело вълкът, синигерът в гнездото от пух писука: „Ех, че весел е светът!“ Най-често подлогът се изразява със съществително име, но може да е и: прилагателно име, числително име или лично местоимение.

Slide 9

Съществителните имена в мъжки род, единствено число, които завършват с наставки: - ар, - тел и - й се членуват с - я, - ят . писател лечител гадател читател овчар млекар гайдар митничар завой славей тролей герой

Slide 10

ят а ът я

Slide 11

Свържи думите в поговорки и членувай правилно: труд, човек, краси; сит, не, вярва, на, гладен; майчин, гняв, като, сняг, е, пролетен. Трудът краси човека. Ситият на гладния не вярва. Майчиният гняв е като пролетния сняг.

Slide 12

Препиши текста, като членуваш думите. Комар предложил на лъв да си мерят силите. Лъв се съгласил. Комар налетял на лъв , почнал да го хапе по нос . Лъв се мятал насам-натам и съвсем се изтощил. А комар , като победил лъв, гордо отлетял, но се оплел в мрежата на паяк . Паяк се нахвърлил върху него. Така комар победил могъщи звяр, но станал жертва на малки паяк. Езоп Комарът предложил на лъва да си мерят силите. Лъвът се съгласил. Комарът налетял на лъва , почнал да го хапе по носа . Лъвът се мятал насам-натам и съвсем се изтощил. А комарът , като победил лъва, гордо отлетял, но се оплел в мрежата на паяка . Паякът се нахвърлил върху него. Така комарът победил могъщия звяр, но станал жертва на малкия паяк. Езоп

Slide 13

Какво не знае ученикът за подлога? Къде е подлогът в изречението? Не знам, не е у мен.

URL: