Звук и буква Рр

+169

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Звук и буква Рр

Slide 2

Здравейте, дечица! Познавате ли ме?

Slide 3

Познавате ли моето най-добро приятелче?

Slide 4

Да направим модели на думите.

Slide 5

Да направим модели на думите.

Slide 6

Назови думите, които започват с Р.

Slide 7

Открий буква Р.

Slide 21

ра ръ ро ру ре ри ар ър ор ур ер ир Ре ни ро ра но на Да опитаме заедно.

Slide 22

Рано е. Ръми. Рени намери . Намери и . – Ура, имам и . А Орлин? Орлин има на рамо.

Slide 23

. Състави изречение по модела.

Slide 24

. Състави изречение по модела.

Slide 25

Състави изречение по модела. .

Slide 26

Четенето е лесно!  Справихте се чудесно!!! Ползвани материали – от буквара на изд. Просвета и от интернет.

URL: