Крали Марко и Вила самовила

+62

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Крали Марко и Вила самовила Народна песен Трети клас

Slide 2

Видове народни песни: - свързани с конкретни традиции и обичаи (лазарски, коледарски…); - юнашки, хайдушки песни - възхваляват силата на герои, които се борят със злото, с чудовища и зли сили; - битови - в тях се пее за хората и техните отношения.

Slide 3

Кой е Крали Марко? Крали Марко е историческа личност. Син е на Вълкашин, феодален владетел в гр. Прилеп в средата на XIV.век. Вълкашин служи на сръбските владетели, а и сам се обявява за крал. Загива в битка с османците. Другите имена на Крали Марко: Крали Марко Марко Кралевити Марко Кралевич Крале Марко

Slide 4

Легендата за Крали Марко: В народните песни Крали Марко е юнак с необикновена сила. Когато се родил, зла орисница предрекла, че детето ще вдигне нож на баща си. Тогава бащата го сложил в кошница и го пуснал в реката, за да се удави. Намерил го един овчар, прибрал го и го отгледал. Пораснал Крали Марко. Веднъж, когато бил в гората, видял две деца в златна люлка, които плачели от жажда. Направил им сянка, напоил ги със студена вода. Когато майка им – самодива, разбрала това, го накърмила със самодивско мляко. Крали Марко получил невероятна сила – камък да стисне, вода ще пусне.

Slide 5

Шетба шета Марко Прилепчанин, шетба шета по земя безкрайна. Па погледна горе в небето, па видя звезда вечерница как грее и ясно се смее. И говори й Марко Кралевити: — Ей, ти, звездо вечернице, ще те питам, право да ми кажеш!      Ти грееш горе отвисоко и си гледаш земя надалеко, дали има по юнак от мене? Говори му звезда вечерница: —Ой те тебе, Марко Кралевити, като ме питаш, право ще ти кажа: аз си грея горе отвисоко и си гледам земя надалеко, като тебе юнак не видях, ни е било, нито ще бъде. Крали Марко и Вила самовила Народна песен

Slide 6

Шетба шета Марко Прилепчанин, шетба шета по земя безкрайна. Три дни шета, вода не намира, че си Марко за вода изгоря. Пита овчар Марко, добър юнак: - Къде има вода за пиене, аз да пия, коня да напоя? А овчар си на Марко говори: - Хвала тебе, Марко, добър юнак, тука няма вода за пиене, ти да пиеш и коня да поиш, че е Вила вода заключила, заключила дванайсет извора, заключила във гора зелена, сред гората в едно сухо дърво, навред сухо, на върха зелено. Строши го парче по парченце да протекат в гора извори!

Slide 7

Па ми тръгна Марко добър юнак, па ми тръгна из гора зелена. Па намери това сухо дърво, навред сухо, на върха зелено, па го строши парче по парченце. Па протекли студените води. Дочула е Вила самовила, па излезе от сини облаци, па ми погна Марко добър юнак. Та откачи Марко боздугана, па удари Вила самовила, удари я по черните очи, паднала е на черната земя... И потекли извори студени, изворите из гора зелена.

Slide 8

Речник шетба – ходене, скитане самовила, самодива – фантастичен образ на жена, която живее в горите и планините

Slide 9

Шетба шета Марко Прилепчанин, шетба шета по земя безкрайна. Па погледна горе в небето, па видя звезда вечерница как грее и ясно се смее. И говори й Марко Кралевити: — Ей, ти, звездо вечернице, ще те питам, право да ми кажеш!      Ти грееш горе отвисоко и си гледаш земя надалеко, дали има по юнак от мене? Говори му звезда вечерница: —Ой те тебе, Марко Кралевити, като ме питаш, право ще ти кажа: аз си грея горе отвисоко и си гледам земя надалеко, като тебе юнак не видях, ни е било, нито ще бъде. Да прочетем първата част по роли. С какво е известен Крали Марко? Какви качества притежава Крали Марко? Какво мисли за него звездата вечерница? Докажете го с текста.

Slide 10

Каква е историята, разказана в народната песен? Какво е станало с водата в гората? Как постъпва юнакът? Страхува ли се той от самодивата? Как е описана битката между тях? Какво добро е сторил юнакът? Защо народните приказки и песни винаги имат добър край?

Slide 11

Възможно ли е в реалността човек да притежава силата на Крали Марко? Защо? Силата на Крали Марко е преувеличена. ХИПЕРБОЛА – силно преувеличаване на образи, предмети и действия с цел авторът да изведе на преден план съществените им особености и да изрази емоционалното си отношение към тях.

Slide 12

Какви изразни средства откриваш в стиховете: Шетба шета Марко Прилепчанин, шетба шета по земя безкрайна. а) олицетворение и повторение; б) епитет и олицетворение; в) повторение и епитет. Открий и запиши в тетрадката си три повторения и три епитета. Защо в народните песни се съдържат много повторения на думи, изрази или на цели изречения?

Slide 13

Каква е разликата между фантастична приказка и тази митическа народна песен?

Slide 14

Да послушаме заедно. По какво разбираме, че изпълнението е народна песен?

Slide 15

Избери и изпълни една от задачите!  Съчини по подобие на песента свой поетичен текст за Крали Марко. Подреди и запиши във формата на народна песен: Аз си грея горе отвисоко и си гледам надалеко земята, като тебе не видях юнак, ни е било, нито ще бъде.

Slide 16

Поздравления!!! Справихте се чудесно!

URL: